Žumpa, septik - povolení ano či ne?

Pokud náš pozemek nenabízí možnost napojení se na veřejnou kanalizaci, nevyhneme se problému kam s odpadem, a nezbude nám nic jiného než využít žumpy, septiku popřípadě čistírny odpadních vod. Ať využijeme kteroukoli možnost, musíme dodržet určitý legislativní postup,abychom se vyhnuli dalším problémům.

Žumpa

Je vlastně vodotěsná bezodtoková jímka, která se musí pravidelně vyvážet.

Je potřeba na zřízení jímky stavební povolení?

Pokud jímka bude mít hloubku menší než 3m a zastavěná plocha do 300 m2, není potřeba stavební povolení a stačí pouze ohláška příslušnému stavebnímu úřadu a neplatí se za to žádný poplatek. Při překročení jedné z podmínek už je nutné stavební povolení a 300,- Kč.

Kde se žádá o stavební povolení?

O stavební povolení ke stavbě žumpy musíme žádat na stavebním úřadě. Tam si také musíme zjistit, jaké všechny dokumenty musíme k žádosti o povolení přiložit. Formulář pro získání stavebního povolení lze stáhnout z internetových stránek ministerstva pro místní rozvoj www.mmr.cz . Pokud je vydáno stavební rozhodnutí, musíme pro realizaci oslovit specializovanou firmu.

Stavíme žumpu na ohlášení

Budovat žumpu na ohlášení můžeme svépomocí a při tomto postupu svépomocí nemusí být kolaudační rozhodnutí. Musíme pouze oznámit příslušnému stavebnímu úřadu 30dní dopředu, že žumpu budeme užívat.

 

Septik

Je takové zařízení, ze kterého se odpadní vody vypouští přímo do podloží nebo vodního toku. Proto se stavba septiků v dnešní době téměř nepovoluje.

Je potřeba na zřízení septiku stavební povolení?
Odpověď zní ANO. Septik jako vodní dílo musí povolit vodoprávní úřad. Na tomto úřadě se také dozvíte co všechno musíte k povolení přiložit.

Co když mám septik na černo a chci na něj stavební povolení?
V tomto případě úřady doporučují předělání septiku na žumpu a doplnit o čistírnu odpadních vod.

A co vypouštění, musí být k němu povolení?
ANO
, potřebuji k tomu povolení vodoprávního úřadu, který také stanoví jaké množství lze vypouštět.

Pokud chcete vypouštět odpadní vody ze septiku do žumpy, nepotřebujete k tomu stavební povolení.

 

Čistírna odpadních vod

Je zařízení, které slouží k čištění odpadní vody mechanickou a biologickou cestou.

Potřebuji na zřízení čistírny stavební povolení?

ANO, jedná se o vodní dílo, a proto zažádáme o stavební povolení vodoprávní úřad. Současně je dobré si zažádat o povolení k vypouštění do povrchových nebo podzemních vod. Formuláře lze dostat na vodoprávní úřadě. Tam si také opět zjistíme nutnost přiložení dalších dokumentů. Stavební povolení nás bude stát 300,- Kč. Ještě jedna rada na závěr, musíme ke každé domácí čistírně dodat od výrobce Prohlášení o shodě.

 

Shrnutí na závěr

Povolení musí mít: každý, kdo vypouští odpadní vody do povrchových nebo podzemních vod.

Povolení nemusí mít: každý, kdo vypouští vodu do kanalizace, každý kdo má žumpu.


Související články

Pro firmy: Nabídněte své služby související s tímto článkem nebo kategorií. Zařadit se do seznamu firem, které jsou k danému tématu článku, můžete sami. Musíte se přihlásit nebo zaregistrovat. Přiřazení ke kategorii daného článku Vás bude stát (cena 150000 kreditů).

Komentáře

Chcete-li přidat komentář k tomuto článku, vyplňte formulář pod všemi příspěvky u tohoto článku.

 

Na zahradě jsem si stavěli malý domeček s koupelnou a museli jsme vyřešit kanalizaci. Jelikož v zahrádkářské kolonii není normální kanalizace, tak jsme to vyřešili jímkou, protože nemůžeme vypouštět splašky. Jímku máme menší od https://www.speidel.cz/ a zatím funguje. Uvidíme za jak dlouho ji budeme muset vyvést.

Standa88

Web

Přidáno:
2018-10-25 10:26:39

Poznámka k tomuto:
"Co když mám septik na černo a chci na něj stavební povolení?
V tomto případě úřady doporučují předělání septiku na žumpu a doplnit o čistírnu odpadních vod."

To je trochu nesmysl. Proč předělávat na žumpu a ještě k tomu si stavět ČOV? Stačila by přece jedna z variant.

Osobně bych doporučil řešení následující. Pokud je septik tříkomorový, doplnit ho o zemní filtr a buď zasakovat, nebo vyústit do toku. Tato kombinace je čistírnou odpadních vod.
Samozřejmě je pořeba mít povolení o vypouštění.

Štěpán


Přidáno:
2008-09-04 15:39:18

Přidat komentář

Dovolujeme si upozornit, že bude-li Váš komentář vyžadovat nějakou akci z naší strany, např. odpověď, doporučení nebo odeslání související informace, budeme reagovat a to prostřednictvím dalšího komentáře případně e-mailem. Odesláním komentáře souhlasíte se zásadami ochrany osobních údajů a obchodními podmínkami.

RSS Přidej si RSS zdroj RSS