Vlhkost zdiva

Původcem vlhkosti ve zdivu a následně i v omítkách bývá nejčastěji špatná nebo již nefunkční horizontální a vertikální izolace. Také to může být špatným odvodněním střech a drenáží. Vlhkost, která kapilárně vzlíná vzhůru, se tu odpařuje, ale na povrchu zanechává sůl. Sůl, která zde následně tvoří nevzhledné mapy.

Vlhkost ve zdivu má nejenom negativní estetické účinky, ale silně vlhké zdivo má nezanedbatelné tepelné a energetické ztráty.Je-li zdivo vlhké a poškozené od soli, nelze ho běžnými omítkami vůbec omítnout. Nová omítka by byla v krátké době nasycena vodou a na jejím povrchu by se postupně vyvinuly krystalky soli, které vedou postupně k borcení omítky a v horším případě i zdiva. V tomto případě je nutné použít omítky, které sice neodstraní příčinu vlhkosti, ale zcela eliminují její důsledky. Jedná se o omítky sanační.

Sanační omítky

Jsou to hydrofóbní a porézní omítky, které mají značně sníženou nasákavost a odpuzují vodu. Díky této vlastnosti se zóna odpařování vody posunuje z povrchu omítky do jejího profilu. Tím se zabrání tvorbě vlhkých map a výkvětů. Sanační omítky se používají uvnitř i zvenku budov, abychom docílili suchého zdiva.

A aby zdivo zůstalo suché i v budoucnu, je nutné provést správnou izolaci proti zemní vlhkosti, aby nemohla procházet ze základů do zdiva ve sklepích nebo přízemí nebo aby nevnikala do podlah v suterénu.

Dalším ze způsobů sanace zdiva je injektáž.

Injektáž

Se provádí v cihelném, smíšeném i v kamenném zdivu. Pomocí tlakové a beztlakové chemické injektáže se vytvoří dodatečná horizontální izolace. Zdivo s dutinami se vyplní řídkým cementovým mlékem ještě před injektáží. Vzdálenost mezi jednotlivými vrty činí 120 mm. Průměr vrtů při beztlakové injektáži je 30 mm a jejich úhel je v rozmezí 30 až 45 stupňů. Vrty se provádějí do hloubky, která se rovná tloušťce zdí mínus 50 mm. Byla-li injektáž provedena v oblasti pod úrovní terénu (v suterénech, sklepích), je nutné provést ještě vertikální izolaci, abychom dostatečně zabránili průniku boční vlhkosti. U starých domů, jejichž tloušťka zdí činí 1 m a více, je nutné zeď injektovat z obou stran.

Ti, kteří nechtějí podstupovat velmi nákladnou a pracnou „podřezávku", mohou použít speciální tekuté přísady do omítek proti vlhkosti zdiva. Tyto přípravky se používají nejčastěji při opravách a rekonstrukcích památkových objektů, kde není podřezání zdiva možné.

Tyto prostředky jsou vhodné pro vysoušení bytů, sklepů a vnějších omítek. Pomocí těchto prostředků vzniká prodyšná a porézní omítka. Zdivo tak může dýchat a povrch omítek je suchý. Nevýhodou některých těchto přípravků je, že se špatně snášejí s vápnem. Lze je proto používat do omítek, kde se jako pojiva používá portlandský cement. Takto upravená omítka by se neměla dále tapetovat ani obkládat z důvodu ucpání pórů.


Související články

Pro firmy: Nabídněte své služby související s tímto článkem nebo kategorií. Zařadit se do seznamu firem, které jsou k danému tématu článku, můžete sami. Musíte se přihlásit nebo zaregistrovat. Přiřazení ke kategorii daného článku Vás bude stát (cena 150000 kreditů).

Komentáře

Chcete-li přidat komentář k tomuto článku, vyplňte formulář pod všemi příspěvky u tohoto článku.

 

U starších domů je to problém, ale u nových nevidím důvod, proč by mělo být zdivo vlhké. Stačí udělat kvalitní hydroizolaci. My jsme si ji objednali z https://www.pakrsro.cz/ a věřím tomu, že nebudeme mít problém s tím, že by se nám do domu dostávala vlhkost.

Ramon


Přidáno:
2020-07-26 19:42:08

Přidat komentář

Dovolujeme si upozornit, že bude-li Váš komentář vyžadovat nějakou akci z naší strany, např. odpověď, doporučení nebo odeslání související informace, budeme reagovat a to prostřednictvím dalšího komentáře případně e-mailem. Odesláním komentáře souhlasíte se zásadami ochrany osobních údajů a obchodními podmínkami.

RSS Přidej si RSS zdroj RSS
Reklama: