Ukážeme vám, jak se lepí betonové obkladové prvky Viko

V minulém článku jsme si představili betonové obkladové prvky řady VIKO, které imitují přírodní stavební obkladové materiály - přírodní kámen nebo cihlu. Lícová plocha obkladových prvků je díky výrobní technologii kompaktní a hladká, což oproti originálním materiálům snižuje špinivost a zvyšuje životnost obkladu mimo jiné i garantovanou mrazuvzdorností. Dnes si ukážeme jak takové lepení obkladů vypadá v praxi.

 

Příprava obkladových prvků

Příprava povrchů pro nalepení obkladů VIKO S ohledem na technologii výroby obkladových prvků může vznikat na rubové straně sprašující vrstva, která působí jako separátor a velmi nepříznivě ovlivňuje přídržnost lepených prvků k podkladu. Z tohoto důvodu je třeba prvky před kladením prohlédnout a případnou sprašující vrstvu očistit, nejlépe ocelovým kartáčem!

 

Vhodný podklad a jeho příprava

Vhodným podkladem pro obklad je objemově stabilizovaný, soudržný, rovný a suchý povrch bez nečistot, především bez mastnoty. Běžnými podklady jsou omítané zdivo nebo betonové konstrukce bez zbytků odbedňovacích přípravků. Silně savé a lehce sprašující podklady je vhodné penetrovat disperzí SOKRAT 2802 A, ředěnou vodou v poměru 1 díl disperze : 7 dílům studené pitné vody. V případě použití pórobetonových tvárnic (HEBEL, YTONG) se vzhledem k teplotním změnám a vlastnostem nedoporučuje lepit na vnější povrchy stěn velkoplošné obklady STUCK (viz. příručka HEBEL - Venkovní keramické obklady).

 

Lepení obkladů VIKO Lepení obkladů

 • Při lepení obkladů je vhodné začínat od rohů a dále pokračovat tak, aby větší prvky doplňovaly menší. Skladba prvků v kartonu je volena tak, aby se jednotlivé prvky doplňovaly. Doporučená šíře spáry je zde v rozpětí 8 - 10 mm.
 • U barvených obkladů doporučujeme otevřít více kartonů najednou a střídavě odebírat prvky k lepení.
 • Základním technologickým požadavkem pro lepení obkladů je zajištění teploty podkladu, kladených prvků i prostředí v rozpětí + 5°C - + 25 °C (tento požadavek platí i pro 3 následující dny po kladení).
 • Pro lepení je vhodná flexibilní tenkovrstvá lepicí malta třídy C2T s garantovanou mrazuvzdorností.
 • Při přípravě malty je nutno respektovat pokyny výrobce, především je nutno po rozmíchání s vodou vyčkat cca 10 minut (aktivace chemických přísad) a znovu rozmíchat.
 • Lepicí maltu nanášíme na podklad pomocí zubové stěrky se zubem 8 - 10 mm podle rovinnosti podkladu a velikosti lepených prvků.
 • Roztírejte jen takové množství malty, které jste schopni následně obložit do 10 minut.
 • Při kladení vždy používáme metody tzv. oboustranného nanášení, tj. tenkou vrstvu lepicí malty rozetřeme zednickou lžící nebo rovnou stranou stěrky na rub kladeného prvku.
 • Takto připravený prvek vtlačíme kývavým pohybem do malty na podkladu.
 • Na počátku kladení vždy provedeme zkoušku kompaktnosti maltového lože a smočení rubu prvku tak, že běžně uložený prvek ihned po osazení odtrhneme a vyhodnotíme podíl plochy s aktivní přídržností - požadavek je minimálně 85 % plochy rubu pokrytý lepicí maltou.
 • V případě, že nepočítáme s užitím spárovací malty, roztíráme zbytky vytlačené lepicí malty ve spárách do požadovaného tvaru vlhkým štětcem nebo dřevěnou kulatinou vhodného průměru tak, aby malta řádně přilnula k okrajům obkladu.
 • Obkladové prvky lze v případě potřeby řezat úhlovou bruskou s diamantovým kotoučem nebo kotoučem na kámen.
 • Nalepené prvky je nutno před spárováním nebo jiným namáháním nechat 48 hodin v klidu.
 • Při kladení zabraňte účinkům přímého slunce nebo deště na prováděný obklad.

 

Spárování obkladu

 • S ohledem na šířku spáry použijeme pro spárování vhodnou spárovací maltu v požadovaném barevném odstínu. Pro spáry šíře nad 6 mm doporučujeme užívání kvalitních spárovacích malt s pískem (CUSTOM Polyblend s pískem).
 • Spárování je nutno provádět tak, aby především barvené spárovací malty neznečistily pohledový líc prvků - znečištění může být trvalé.
 • Většinou se pro vpravení spárovací malty do spár používá prázdná kartuše od tmelů nebo silnostěnný PE sáček s odříznutým rohem (princip cukrářského zdobení) v kombinaci s vhodnou spárovací stěrkou.
 • Spáru doporučujeme vyplnit alespoň do poloviny síly okraje obkladu z důvodu případného zatékání vody a následného možného odmrznutí obkladu či usazování nečistot v prohlubních spár. Zároveň je vyspárování jakousi pojistkou pro bezpečné uchycení obkladů k podkladu vzhledem k jejich kónickému výrobnímu tvaru. !!!!
 • Takto vyspárované obklady vám dávají jistotu pro další bezúdržbové roky.
 • Při úplném vyplnění spár je nutno počítat s tím, že vzniká kompaktní vrstva, kterou je nutno především v exteriérech dilatovat v doporučeném intervalu max. 4 m.
 • Dilatační spáry v obkladu se většinou provádějí před spárováním vyplněním zvolené průběžné spáry akrylovým tmelem s odstínem shodným nebo podobným spárovací maltě.

 

Hydrofobizace povrchu a následná údržba obkladu

S technologickou pauzou 1 měsíc po spárování, výrobce doporučuje u exteriérových aplikací provést hydrofobizaci líce obkladu vhodným přípravkem s nízkým difúzním odporem (REPESIL, LUKOFOB 39). Hydrofobizace povrchu zabraňuje transportu volného vápna skrz obklad. To je způsobováno zvýšenou vlhkostí. Dále se pak netvoří na povrchu mechy a lišejníky. Nedochází k transportu povrchové špíny do masy obkladu a tím se prodlužuje životnost.

Výsledek po nalepení obkladů Přesné technologické postupy udávají výrobci, kontakt si lze vyžádat na obchodním oddělení firmy BetonTvar - VIKO s.r.o. Tato úprava výrazně sníží povrchovou nasákavost, omezí špinivost obkladu, vznik podmínek pro růst řas a mechů i pro tvorbu výkvětů. Udávaná životnost dodatečných hydrofobizačních úprav bývá kolem 5 let, poté je nutno úpravu obnovit. K běžnému čištění obkladů se používá tlaková voda.

Pro firmy: Nabídněte své služby související s tímto článkem nebo kategorií. Zařadit se do seznamu firem, které jsou k danému tématu článku, můžete sami. Musíte se přihlásit nebo zaregistrovat. Přiřazení ke kategorii daného článku Vás bude stát (cena 150000 kreditů).

 

Přidat komentář

Dovolujeme si upozornit, že bude-li Váš komentář vyžadovat nějakou akci z naší strany, např. odpověď, doporučení nebo odeslání související informace, budeme reagovat a to prostřednictvím dalšího komentáře případně e-mailem. Odesláním komentáře souhlasíte se zásadami ochrany osobních údajů a obchodními podmínkami.

RSS Přidej si RSS zdroj RSS
Reklama: