Studna na černo

Nikdy nebudujte studnu načerno. Ke stavbě studny potřebujete příslušná povolení, která vám vydá stavební a vodoprávní úřad na základě žádosti doložené všemi potřebnými náležitostmi.

Po jejím zjištění je podle stavebního zákona stavební úřad povinen uložit stavebníkovi pokutu od 25 do 50tis. Kč a zahájit řízení o odstranění nepovolené stavby. Od jejího odstranění může upustit jenom v případě, že nebude v rozporu s územním plánem a že stavebník dodatečně doloží všechny dokumenty potřebné k územnímu a vodoprávnímu řízení. Navíc - kdyby načerno zbudovaná studna poškodila studny sousedů, je povinen stavebník dle vodního zákona zřídit náhradní vodní zdroj.

Pro firmy: Nabídněte své služby související s tímto článkem nebo kategorií. Zařadit se do seznamu firem, které jsou k danému tématu článku, můžete sami. Musíte se přihlásit nebo zaregistrovat. Přiřazení ke kategorii daného článku Vás bude stát (cena 150000 kreditů).

 

Přidat komentář

Dovolujeme si upozornit, že bude-li Váš komentář vyžadovat nějakou akci z naší strany, např. odpověď, doporučení nebo odeslání související informace, budeme reagovat a to prostřednictvím dalšího komentáře případně e-mailem. Odesláním komentáře souhlasíte se zásadami ochrany osobních údajů a obchodními podmínkami.

RSS Přidej si RSS zdroj RSS