Stavime rodinný dům do 1 MILIONU Korun - výkop trasy pro přívod elektické energie a vody

Jak jsme psali již dříve v jednom z dílů našeho seriálu, na hranici pozemku je přivedena elektrická energie, plyn a dodatečně jsme nechali vrtat studnu. Samozřejmě je potřeba jednotlivé sítě dovést přímo do domu. O tom, jak jsme se vypořádali s tímto úkolem se můžete dočíst právě v tomto pokračování našeho putování napříč stavbou rodinného domu.

Kopání s technikou nebo ručně?

Dle projektu musí být přípojka elektrické energie provedena kabelem CYKY 5C x10, který musí být veden v zemi v hloubce min.0,6m.

Šikovný strojVoda musí být do domu přivedena pro tyto účely určenou jednocoulovou hadicí položenou do nezámrzné hloubky. Souběžně s hadicí na přívod vody povedeme ke studni dva kabely pro připojení vodárny.

V našem případě jsou uliční rozvaděč a studna na opačných koncích pozemku, a proto celková délka výkopů činí cca 40. Měli jsme tedy na vybraŠikovný strojnou - výkopy provést ručně nebo použít speciální techniku. Když jsme si spočetli, kolikrát bychom museli jet na stavbu a jak dlouho bychom trasu kopali, přišla nám ekonomičtější druhá varianta. Navíc se nám podařilo sehnat opravdu výhodně malý bagřík a k němu dodávkové vozidlo, do kterého se nám malý bagřík akorát vešel. Šikovná obsluha stroje kopala trasu od cca 9h do 15h. Když už jsme tento stroj na pozemku měli, využili jsme jej i pro výkop díry na skruž studny.

Pokládka el. kabelů a hadice na vodu

Samotné položení kabelu na přípojku elektrické energie a hadice proběhlo bez problémů. Do vykopaných tras jsme tedy museli položit:

  • Hadice pro přívod vody do domu - zvolili jsme dle projektu coulovovu hadici. Ta musí být položena v nezámrzné hloubce.
  • Kabel(y) pro napájení ponorného čerpadla s příslušenstvím - jsme položili do společného výkopu s hadicí pro přívod vody. Přiváděli jsme dva kabely 5C x 2,5. Každý z nich jsme vedli v ochranné PVC trubce (husí Šikovný strojkrk). Není to nutností, ale chtěli jsme do budoucna co možná nejvíce eliminovat nebezpečí poškození. Kabely jsme pokládali do hloubky 0,6m. Připojení ponorného čerpadla se budeme věnovat v některému z dalších pokračování seriálu. 
  • Hlavní přívodní kabel elektrické energie - pro hlavní přívod jsme použili kabel dle projektu. S hlavním přívodním kabelem jsme do vykopané trasy také položili dva kabely 3C x 1,5 pro napájení případného elektrického pohonu vrat a zvonku.Ty jsme také pro jistotu opatřili ochrannou PVC trubkou.

 

Červená páskaČervená páskaDle norem jsme nad elektrické kabely položili červenou pásku, která má za úkol v případě budoucího zákroku do země upozornit na přítomnost elektrického vedení, aby nedošlo k újmě na zdraví.

Pokládku bylo nutné provést v co nejkratším čase, aby nám případné deště nezpůsobily zasypání vykopané trasy. Na straně u domu jsme všechny kabely protahovali předem vytvořenými prostupy. Pro přívod vody jsme použili zvláštní prostup do domu. Jako podloží a první vrstvu pokrývky pro kabely i hadici jsme použili písek. To proto, aby případné ostré kameny ve vyhrabané zemi nemohly kabely resp. hadici poškodit. Nakonec jsme výkop zasypali hlínou.

Dům za milion - kopání trasy voda, el. energieCena za půjčení, dopravu a obsluhu bagru nás vyšla cca na 2000,- Kč. Určitě se nám tedy vyplatilo použití speciální techniky. Ušetřili jsme čas, peníze a hlavně sílu.

Časově nám všechny uvedené práce zabraly celý víkend. Jeden den. výkopy a druhý den pokládka kabelů a zasypání. Kdybychom trasu kopali ručně, strávili bychom výkopovými pracemi mnohokrát více času. Celková částka krerou jsme do této části nainvestovali se pohybuje kolem dvou tisíc korun. Podrobnější rozpis cen práce a materiálu Vám přineseme v příštím díle našeho seriálu.

Pro firmy: Nabídněte své služby související s tímto článkem nebo kategorií. Zařadit se do seznamu firem, které jsou k danému tématu článku, můžete sami. Musíte se přihlásit nebo zaregistrovat. Přiřazení ke kategorii daného článku Vás bude stát (cena 150000 kreditů).

Komentáře

Chcete-li přidat komentář k tomuto článku, vyplňte formulář pod všemi příspěvky u tohoto článku.

 

Plánujeme koupi hrubé stavby a její dostavění. Vaše články jsou super. Laik si tak dokáže představit co vše ho čeká, kolik ho to bude stát a co jednotlivé fáze stavby obnášejí. Škoda jen že seriál neobsahuje informace až do kolaudace...

[VSEPROVASDUM.cz] Děkujeme. Informace právě zpracováváme a velmi brzy - otázka několika dní - bude další pokračování - články budou pokračovat až do kolaudace.

Lucka


Přidáno:
2011-11-18 18:44:06

Do kdy má být dům postaven? Právě jsem objevila Vaše stránky a musím říct, že pro mě je tohle téma velmi zajímavé, neboť něco podobného i fanančně náročného plánuji taky. Držím palce ať to vyjde !

[VSEPROVASDUM.cz] tak dům již stojí a je zkolaudován a obydlen :-) články o stavbě a rozpočty na stavbu doplníme jak jen to bude technicky možné a dostaneme od stavitele veškeré podklady

Bohdana


Přidáno:
2011-03-13 12:09:48

Přidat komentář

Dovolujeme si upozornit, že bude-li Váš komentář vyžadovat nějakou akci z naší strany, např. odpověď, doporučení nebo odeslání související informace, budeme reagovat a to prostřednictvím dalšího komentáře případně e-mailem. Odesláním komentáře souhlasíte se zásadami ochrany osobních údajů a obchodními podmínkami.

RSS Přidej si RSS zdroj RSS
Reklama: