PR článek

Můžete se prezentovat formou článku. PR články jsou účinnou formou propagace. Přinášejí užitek čtenářům, řeší jejich „problémy“, poskytují jim zajímavé informace, inspiraci, rozšiřují obzor a případně odkazují tam, kde získají k danému tématu pomoc.

objednávce uveďte až 3 kategorie, kam chcete článek zařadit. Máte-li návrh na novou kategorii, popište nám ji dodatečně v e-mailu i případné vaše plány. Rádi vytvoříme kategorii novou, chystáte-li celý seriál článků na dané téma a můžeme domluvit též individuální podmínky.

 

Pravidla psaní článků

Článek musí být váš!

Článek musí být originál, žádná kopie publikovaná na různých místech v internetu - a to ani na vašem vlastním blogu.

Dodané fotografie musejí být vaše a nebo k nim musíte mít autorská práva, která nám ke zveřejnění poskytnete.

Správně strukturujte:

 • Zaměřte se na vhodný titulek
 • Perex (úvodník) má upoutat pozornost.
 • Používejte nadpisy.
 • Používejte odstavce.

Výborně komunikujte:

 • Nepište příliš složité a dlouhé věty.
 • Vyhýbejte se klišé.
 • Gramaticky správně dle pravidel jazyka našeho milovaného.
 • Vyhýbejte se trpnému rodu, slangu (záleží na cílové skupině) a „vycpávkám“ (jakoby, přeci, možná...)

Zaměřte se na cílovou skupinu:

 • „Najděte“ je v jejich přirozeném prostředí
 • Ukažte jim časté chyby v konstrastu s novými možnosti
 • Inspirujte je
 • Navrhněte jim řešení
 • Vyzvěte je k akci

 

Jak psát články?

Pište poutavě. Držte se svého tématu. Neřešte v článku deset problémů - zaměřte se na jeden konkrétní. Neodbíhejte příliš od tématu. Pište lidsky. Zjednodušeně: jako byste chtěli něco vysvětlit kamarádovi nebo babičce.

Jak má být článek dlouhý?

Ideálně v rozsahu cca 1-2 normostran. Limity neurčujeme, ale 1500-1600 znaků, resp. 300 slov, je jakési minimální „optimum“ i pro méně zdatné autory, copywrittery.

Stává se, že čím více je v článku slov, tím méně se drží tématu. Jen opravdoví odborníci zvládnou článek na 1000 slov přesně v duchu a smyslu SEO, obsahu a čtivosti. A přitom ta čtivost a obsah je nejdůležitější.

Mějme na paměti, že lidé neradi čtou příliš dlouhé texty. Mají rádi obrázky, milují videa. Každý vložený obrázek mezi text článek opticky odlehčuje a prodlužuje.

Jak článek formátovat?

Píšete-li ve Wordu, Writeru, Pages nebo jiném editoru, používejte formáty struktury dat. Při vkládání článku potřebujeme mít jasně označeny tyto části:

 • Hlavní nadpis (název článku)
 • Úvodník
 • Nadpisy
 • Odstavce
 • Tučné písmo pro zvýraznění
 • Odkazy (nad kterými slovy s jakým „title“ a kam směřovat „url“)

V jakém formátu článek dodat?

Pages, Word (.doc, .docx, .txt). Ideálně obrázky a fotografie též dodat zvlášť. Články posílejte na info@vseprovasdum.cz, jsou-li přílohy větší než 10 MB celkem, uložte je jako .zip např. na uschovna.cz a pošlete odkaz ke stažení.


RSS Přidej si RSS zdroj RSS
Reklama: