19. a 20. jsme vysílali on-line stavbu rodinného domu DENNERT ALFA s garáží

Na Třebíčsku se uskutečnila stavba prvního DENNERT ALFA rodinného domu v republice. Majitel se po zvážení typu stavby mezi ICON a ALFA rozhodl pro tento typ ze 2 zásadních důvodů: "1. snadnější řešení protiradonové ochrany stavby, 2. variabilnější řešení ALFY mu umožňuje naložit s interiérem dle vlastních představ." Oblíbená krbová kamna si žádají komín, který bude součástí dodávky stavby.

Jedná se o montovaný rodinný dům z železobetonu lehčeného keramzitem s 20 centimetrovou vrstvou polystyrenové izolace. Dům bude po částech dopraven na místo přímo ze závodu DENNERT z Německa v několika modulech. O vlastní výrobě domů DENNERT si můžete přečíst v reportáži z výroby.

První den byla stavba dokončena do úrovně stropů, druhý den již byla kompletně pod střechou i s komínem.

Video ze dvoudenní stavby rodinného domu DENNERT ALFA:

Software (Adobe Flash Player) ke stažení

Pro přehrání videa musíte mít nainstalován Flash plugin ve Vašem prohlížeči. Více o tomto doplňku v sekci "Ke stažení"

 

Průběh stavby den první - 19.8.2008 - přízemí:

 • den předem byly na základové desce rozmístěny keramické podložky v rovině a rozměřeno usazení domu
 • 7:00 - na místo dorazila parta montérů z firmy DENNERT
 • 7:22 - patkování autojeřábu, probíhají přípravy na vlastní montáž, všechny vozy s moduly domu jsou na místě
 • 7:40 - složena buňka s nářadím
 • 7:48 - vedle stavby složen komín
 • 7:59 - složeny schody
 • 8:12 - najel kamion s garáží, připravuje se umístění garáže na své místo
 • 8:26 - garáž s elektrickým pohonem vrat je na svém místě
 • 8:33 - na základovou desku byla umístěna míchačka, odplachtovává se kamion se stěnami domu
 • 8:49 - stěhujeme kameru na garáž
 • 8:59 - na jeřábu je zavěšena první část obvodové stěny s oknem
 • 9:13 - první část obvodové stěny na místě - kuchyňská část směrem k ulici
 • 9:23 - druhá část obvodové stěny kuchyně na svém místě
 • 9:33 - dokončena západní stěna domu, roh kuchyně je z vnější části zaizolován, spára je zapěněna
 • 9:43 - jižní stěna s francouzskými okny a dveřmi do zahrady je na svém místě
 • 9:56 - kompletní jižní stěna - stěny se do sebe šroubují, profil stěny v místě spoje bychom mohli přirovnat k "zámkům" na plovoucích podlahách
 • 10:02 - z nákladního vozu se skládají vzpěry, lešení na další den je na přívěsném voze za garáží
 • 10:14 - dokončena severní stěna (k ulici)
 • 10:22 - polovina obvodové stěny s hlavním vstupem je na svém místě
 • 10:31 - poslední část obvodových stěn je na svém místě - všechny stěny mají na sobě 20cm polystyrenu, spáry mezi moduly jsou zapěněny
 • 10:38 - stěna mezi schodiště a kuchyň je na svém místě
 • 10:45 - stěna mezi schodiště a koupelnu je na svém místě
 • 10:58 - uvnitř stavby probíhají přípravy na umístění stropů a schodiště, spoje stěn vnější izolace se dozapěnily
 • 11:02 - probíhá skládka materiálu
 • 11:16 - na místě je nosník
 • 11:38 - první stropní panel nad hlavním vchodem je umístěn
 • 11:52 - umístěn další stropní panel - prostor u schodiště a přes kuchyň, v místě u nosníku je vyvzpěrován
 • 11:53 - pokračují práce na vnější izolaci domu a fasádě
 • 12:10 - další stropní panel na svém místě (nad kuchyní a jídelnou)
 • 12:14 - čtvrtý stropní panel nad jídelnou je na svém místě
 • 12:18 - pátý stropní panel nad jídelnou a obývací částí je umístěn
 • 12:45 - položeny ostatní stropní panely, zbývají schody, na 14. hodinu přivezou beton na zalití spár
 • 12:46 - přestávka na oběd
 • 13:09 - pokračují práce na stavbě, příprava na umístění schodiště, připravují se stropní panely na zalití spár betonem
 • 13:58 - na místě je usazené schodiště
 • 14:30 - jsou hotové přípravy na zalití betonem, čekáme na dodávku betonu
 • 14:40 - probíhají dokončovací práce na vnější izolaci a fasádě
 • 14:50 - pauza ve vysílání
 • 15:36 - pokračuje stavba lešení
 • 15:55 - pokračují práce na fasádě
 • 17:02 - lešení kolem stavby je dokončeno
 • 17:28 - přijel mix s betonem
 • 17:31 - probíhá zalévání spár betonovou směsí
 • 18:02 - stropy jsou dobetonovány
 • 18:08 - dokončuje se perlinka na spárách fasády, spodní hrana a izolace je hotová
 • 18:10 - dnešní vysílání končíme, pokračujeme ráno v 7 hodin
 • ...

 

Průběh stavby den druhý - 20.8.2008 - podkroví:

 • 1. den bylo dokončeno přízemí, autojeřáb zůstal na místě
 • V noci dorazily na místo další kamiony s podkrovím domu
 • 6:50 - na stavbu dorazila parta montérů
 • 6:59 - nahazují se motory jeřábu
 • 7:10 - na stropě mají připravenu bednu s nářadím, vzpěry
 • 7:22 - pokračují práce na fasádě v přízemí
 • 7:31 - probíhá skládka vrchních částí štítů z kamionu
 • 7:43 - v patře jsou připraveny vzpěry na umístění podzednic a štítů
 • 7:44 - v míchačce se připravuje beton
 • 7:57 - první díl severní podzednice je na svém místě
 • 8:11 - druhý díl severní podzednice je umístěn
 • 8:13 - míchá se další beton pro umístění druhé podzednice
 • 8:28 - první díl jižní podzednice je umístěn
 • 8:46 - kompletní druhá podzednice je na svém místě
 • 9:05 - na místě je polovina spodní části západního štítu s osazenými dveřmi
 • 9:22 - dokončena spodní část západního štítu
 • 9:24 - nastavuje se lešení do úrovně podkroví
 • 9:36 - umístěna polovina východní části štítu s oknem
 • 9:44 - domíchán další beton pro umístění zbytku štítu
 • 9:52 - na své místo dosedla druhá část východního štítu s balkonovými dveřmi
 • 10:02 - v podkroví se připravuje vyvzpěrování stropu
 • 10:03 - pokračují práce na zapěnění spár mezi přízemím a podzednicemi a štíty
 • 10:08 - mezi sebou jsou sešroubovány a svařeny podzednice i štítové stěny
 • 10:12 - probíhá skládka palet s taškami
 • 10:31 - lešení roste do výšky půdy
 • 10:32 - kazí se nám počasí, věřme, že pršet bude jinde
 • 10:33 - příprava na vyvzpěrování půdy je hotová, pokračují práce na vnější izolaci
 • 10:55 - první podkrovní stropní díl je na vzpěrách
 • 11:01 - druhý stropní díl je na svém místě
 • 11:07 - třetí stropní díl s průchodem na půdu je umístěn
 • 11:14 - čtvrtý stropní díl je umístěn na vzpěrách
 • 11:22 - poslední pátý stropní díl je na svém místě - na půdě jsou již připraveny rule vaty na dodělávky střešních izolací
 • 11:23 - jsou dopěněné mezery v izolaci mezi jednotlivými moduly přízemí a podkroví, pokračují práce na fasádě
 • 11:24 - z domu byla ve fasádě vyvedena "voda" směrem do zahrady
 • 11:38 - umístěna špička štítu na východní straně domu
 • 11:51 - štít na západní straně domu je dokončen
 • 12:03 - skrz střední stropní díl byly spuštěny na kovový nosník železné vzpěry. Na nich budou držet dřevěné nosníky - tyto budou uloženy po stranách ve štítech a střed budou podpírat právě spuštěné železné vzpěry (tato konstrukce střechy se od předešlých staveb typu ICON odlišuje)
 • 12:04 - na místo dorazil kamion se střechou
 • 12:20 - umisťuje se nosný trám
 • 12:30 - první trám je na místě
 • 12:31 - pauza na oběd
 • 13:25 - na jeřábu je zavěšen první střešní modul
 • 13:38 - první střešní modul je na svém místě - moduly jsou zaizolovány, s parozábranou a olaťované - na většině z nich jsou již připraveny konstrukce pro posazení palet s taškami
 • 13:45 - druhý, protilehlý, střešní modul je umístěn
 • 13:57 - třetí střešní modul je na svém místě
 • 14:09 - čtvrtý střešní modul je umístěn
 • 14:19 - pátý, prostřední, střešní modul se střešním oknem na jižní straně domu je na svém místě (zde bude pracovna)
 • 14:30 - umístěn šestý, prostřední protilehlý střešní modul nad schodištěm, který má také střešní okno
 • 14:40 - sedmý střešní modul je na svém místě
 • 14:50 - osmý střešní modul je umístěn
 • 15:00 - uložen devátý střešní modul
 • 15:12 - střecha je kompletní, olaťované izolované střešní moduly jsou na místě, zbývá komín a tašky
 • 15:23 - již nepotřebné nářadí se nakládá na kamion a odveze zpět do firmy DENNERT
 • 15:47 - první paleta s taškami je na střeše
 • 15:59 - na jižní straně domu jsou již 4 palety s taškami, probíhá příprava na pokládku
 • 16:02 - pátá paleta s taškami je na střeše, ve fasádě je zaizolován rozvod na vodu na zahradu
 • 16:36 - zvedá se komín
 • 16:54 - vyvložkovaný komín s dvířky je usazen na svém místě
 • 17:03 - podkrovní stropy se k sobě svařují, komín je ukotven, zaklínován
 • 17:04 - okolí domu je poklizeno od drobných odpadů ze stavby, vše skončilo v kontejneru
 • 17:14 - poslední nářadí se nakládá, stavba je pod střechou, končíme vysílání, děkujeme za pozornost, fotogalerie a videa doplníme ještě tento týden

 

Jak vypadá rodinný dům DENNERT ALFA?

Je to uzavřená zastřešená stavba dle vlastních přestav majitele. Dům se skládá na místě z jednotlivých stěnových, stropních a střešních modulů. Lehčený keramzitbeton, 20cm polystyrenové izolace vně stavby, 22 cm izolační vaty v krovu. Majitel si může zvolit rozmístění zásuvek, přípravy na odpady, vodu, plyn. Interiéry, příčky, technické vybavení, podlahy - vše si majitel zajišťuje prostřednictvím místní stavební firmy.

 

Jak bude tato stavba vypadat po úplném dokončení?

Technický nákres domu DENNERT ALFAV přízemí je naplánováno zádveří, technická místnost, společná místnost - kuchyně s jídelnou a obývací část. Ložnice se šatnou a koupelna s wc. Podkroví majitel nebude v první fázi dokončovat, ale v budoucnu tam vznikne prostorná koupelna, wc, a až 3 dětské pokoje nebo pracovny. Rozměry domu jsou 8,2 x 11 m, vedle domu bude stát také garáž (3 x 7 m) - taktéž z dodávky firmy DENNERT.

Topení a ohřev užitkové vody v domě bude zajišťovat kondenzační kotel, rozvody topení budou plastové, podlahové topení je plánováno ze systému pro suchou instalaci. Tepelnou pohodu v domě budou poskytovat také krbová kamna v obývacím pokoji.

Přečtěte si také článek "Rozhovor s majiteli rodinného domu DENNERT ICON 85 v Lázních Bělohrad"

Fotogalerie:

Stavba rodinného domu DENNERT ALFA Stavba rodinného domu DENNERT ALFA Stavba rodinného domu DENNERT ALFA Stavba rodinného domu DENNERT ALFA Stavba rodinného domu DENNERT ALFA Stavba rodinného domu DENNERT ALFA Stavba rodinného domu DENNERT ALFA Stavba rodinného domu DENNERT ALFA Stavba rodinného domu DENNERT ALFA Stavba rodinného domu DENNERT ALFA Stavba rodinného domu DENNERT ALFA Stavba rodinného domu DENNERT ALFA Stavba rodinného domu DENNERT ALFA Stavba rodinného domu DENNERT ALFA Stavba rodinného domu DENNERT ALFA Stavba rodinného domu DENNERT ALFA Stavba rodinného domu DENNERT ALFA Stavba rodinného domu DENNERT ALFA Stavba rodinného domu DENNERT ALFA Stavba rodinného domu DENNERT ALFA Stavba rodinného domu DENNERT ALFA Stavba rodinného domu DENNERT ALFA Stavba rodinného domu DENNERT ALFA Stavba rodinného domu DENNERT ALFA Stavba rodinného domu DENNERT ALFA Stavba rodinného domu DENNERT ALFA Stavba rodinného domu DENNERT ALFA Stavba rodinného domu DENNERT ALFA Stavba rodinného domu DENNERT ALFA Stavba rodinného domu DENNERT ALFA Stavba rodinného domu DENNERT ALFA Stavba rodinného domu DENNERT ALFA Stavba rodinného domu DENNERT ALFA Stavba rodinného domu DENNERT ALFA Stavba rodinného domu DENNERT ALFA Stavba rodinného domu DENNERT ALFA Stavba rodinného domu DENNERT ALFA Stavba rodinného domu DENNERT ALFA Stavba rodinného domu DENNERT ALFA Stavba rodinného domu DENNERT ALFA Stavba rodinného domu DENNERT ALFA Stavba rodinného domu DENNERT ALFA Stavba rodinného domu DENNERT ALFA Stavba rodinného domu DENNERT ALFA Stavba rodinného domu DENNERT ALFA Stavba rodinného domu DENNERT ALFA Stavba rodinného domu DENNERT ALFA Stavba rodinného domu DENNERT ALFA Stavba rodinného domu DENNERT ALFA

Tyto firmy Vám mohou v daném oboru pomoci:


DENNERT Massivhaus
Montované nízkoenergetické rodinné domy na klíč ICON Haus a montované nízkoenergetické rodinné domy a stavby ALFA Haus s možností vlastního dokončení!
www.domy-dennert.cz
Nadisi s.r.o.
Pomůžeme Vám získat nejvýhodnější hypotéku, pojištění, půjčku. Spolupracujeme s předními finančními ústavy na českém trhu - bankami, pojišťovnami i spořitelnami. Neustále sledujeme trh, a proto Vám vybereme tu nejvhodnější variantu.
hypoteky.nadisi.cz

Pro firmy: Nabídněte své služby související s tímto článkem nebo kategorií. Zařadit se do seznamu firem, které jsou k danému tématu článku, můžete sami. Musíte se přihlásit nebo zaregistrovat. Přiřazení ke kategorii daného článku Vás bude stát (cena 150000 kreditů).

Komentáře

Chcete-li přidat komentář k tomuto článku, vyplňte formulář pod všemi příspěvky u tohoto článku.

 

DENNERT často uvádí, že vnitřní stěny jsou připravené k tapetování. Zajímalo by mě, zda se to opravdu tapetuje (např. u domů ICON) a nebo jestli si to někdo nechává tak jak to je jen vymaluje a nebo jestli si přes to natahují tenkou vrstvu omítky? (s čím se v praxi setkali u domů ICON a ALFA). Díky

[VSEPROVASDUM.cz] + odpovídá investor: Tapetovat budeme stěny i strop, následně pak proběhne výmalba. Použití strukturované tapety má dva důvody - na stěně vznikne struktura podobná omítce (nyní jsou stěny absolutně hladké) a zakryjí se spáry mezi panely (samotné tmelení by jistě nestačilo) a vlasové trhlinky, které se na povrchu betonu občas nacházejí. Oficiální doporučení od DENNERTu není, jistě by však poradili, stejně jako s jinými konstrukčními detaily, vhodný druh budu ale konzultovat s prodejcem tapet, nejedná se o funkčně klíčovou záležitost.

Stěnám a dokončovacím pracem domů DENNERT ICON a ALFA budeme věnovat samostatný článek - někdo má vybíleno, někdo tapetoval...

Petr


Přidáno:
2008-09-05 14:41:29

Fotky jsou super. Měl bych dotaz k fotce "Detail průchodky ve stěně kuchyně". Vypadá to jako zalitá plastová trubka ve stěně, na co přesně to investor využije (myslím např. připojení odpadu, napojení někam výše atd...)? Diky

[VSEPROVASDUM.cz] + odpovídá investor: Konkrétně tato průchodka je v kuchyni jediná a je určena pro odtah komínové digestoře. Jedná se o příplatkový prvek a DENNERT ji umístil podle zadání na základě návrhu z kuchyňského studia.

Petr


Přidáno:
2008-09-05 14:39:01

Jak to vypada s fotogalerii?

[VSEPROVASDUM.cz] Fotogalerie byla doplněna 29.8.2008.

?


Přidáno:
2008-08-27 08:37:01

A jak je to s okny? Nekde jsme cetl, ze Dennert pouziva okna Rehau. Je mozno si vybrat libovolne okna z produkce teto firmy? Napr. s trojskly? Nebo je mozno zvolit i nejake drevene okna? Diky

[VSEPROVASDUM.cz] Okna jsou v současné době dodávána pouze od firmy KÖMMERLING v bílé a šedé barvě. Volba mezi dvoj- a troj- sklem je možná.

Stana


Přidáno:
2008-08-20 16:02:55

Když jsem viděl dřívější stavby typu ICON, tak všechny měly nějak oplechované podhledy. Nabízí Dennert také podhledy, kdy by bylo vidět přírodní drevo (např. nějaké palubky)? A jak je to s přesahem střechy, jaký je standartně dodávaný přesah střechy (na čelní i boční straně) a je možno si u domů ALFA zvolit i jiné?

[VSEPROVASDUM.cz] + Vladimír Landa, DENNERT: U domů ALFA si přesah střechy zvolit můžete, u domů ICON toto měnit nelze. Palubky zvenčí pouze v případě, že byste si obložil beton. Filozofií firmy je, aby se na dům zvenčí nemuselo 30 let sahnout, což by u dřevěných obkladů asi nešlo... Více informací Vám zodpovědí zástupci firmy DENNERT.

Petr


Přidáno:
2008-08-20 14:56:43

Pri montazi domu Icon,je mozne do vyrobni linky dodat treba vlastni obklady nebo kuchynskou linku(kdyz to koupim primo v Nemecku),aby ji namontovali v Dennertu a pri stavbe uz bylo vse v kuchynskem nebo koupelnovem modulu?

[VSEPROVASDUM.cz] Tak to bohužel v tento okamžik nejde. Můžete si objednat dům ICON bez kuchyňské linky a bez obkladů a nechat si jej dodělat místními řemeslníky - truhláři i obkladači mají tu výhodu, že všechny stěny a podlahy jsou rovné a rozměry znáte dopředu, abyste si mohl i počty dlaždiček a obkladaček přesně určit dle vlastního výběru. Vývody vody, odpadů a elektriky si zvolíte dopředu podle vlastního návrhu kuchyňské linky.

leboch


Přidáno:
2008-08-20 14:29:04

Dobry den,neplanuje v budoucnu firma Dennert otevrit treba vyrobu Icon a Alfa i v CR?Myslim,ze poptavka po techto domech je u nas docela velka nebo nehrozi,ze by Nemecti vyrobci nestihali zakazky?

[VSEPROVASDUM.cz] Obáváme se, že toto opravdu neplánují, ale Vaši otázku se zástupci firmy budeme konzultovat. Pokud by se taková výroba chystala, určitě se o tom od firmy DENNERT, od nás a z ostatních médií včas dozvíte.

Martin


Přidáno:
2008-08-20 14:00:57

Zajímal by mě ten nosný trám. Ten bude viditelný z horního patra? Bylo by možno pořídit fotografický detail? Diky

[VSEPROVASDUM.cz] Detaily focené budou. Trám je z lepených hranolů. Vidět bude v příštím záběru na jižní straně on-line.

Petr


Přidáno:
2008-08-20 12:55:50

Jak dlouho bude tato stavba provadena firmou Dennert trvat?

[VSEPROVASDUM.cz] Do pátku. Autojeřáb končí dnes, kdy bude dům kompletně pod střechou.

Stana


Přidáno:
2008-08-20 09:59:46

Jak vysoké budou ty podzednice z vnitřní strany?

[VSEPROVASDUM.cz] Až bude podlaha načisto, tak 1m.

Stana


Přidáno:
2008-08-20 08:45:53

Uz se tesim na dalsi fotografie, hlavne z interieru atd.. Diky

[VSEPROVASDUM.cz] Fotografie budou, zpracujeme fotky a zrychlené video hned zítra.

Stana


Přidáno:
2008-08-20 08:11:33

Jmenem techniku a celeho pripravneho tymu firmy Dennert zdravime nase kolegy z montazniho tymu a v prvni rade hlavne pana stavebnika - at Vam ve Vasem dome klape vzdy vse tak, jako pri jeho stavbe....J. Feitova, Schluesselfeld

[VSEPROVASDUM.cz] Vše vyřízeno, děkujeme.

Pozdravy z firemni centraly Dennert


Přidáno:
2008-08-19 16:18:04

A jak to vypadá s cenou u tohoto konkrétního domu, jestli můžete prozradit?

[VSEPROVASDUM.cz] Je nám líto, ale majitel si cenu tohoto konkrétního domu nepřeje zveřejňovat.

Martin


Přidáno:
2008-08-19 15:03:28

Ještě bych měl dotaz ne přímo k této stavbě, ale k Dennertu obecně. Viděl jsem, že u domu ICON nabízejí i vytápění na zákládě solárních panelů, ale nikde jsme se nedočetl, od které firmy mají solární panely, integrovaný zásobník a ty věci nutné k provozu. Docela by mě to zajímalo. Děkuju za info

[VSEPROVASDUM.cz] Kompletní solární systém dodává Citrin Solar.

Petr


Přidáno:
2008-08-19 14:58:37

Ještě by mně zajímaly zkušenosti s Alfa stavbami po nějakém čase. Má Dennert nějaké "zpětné reference" od zákazníků? Např. jestli nepraskají spoje mezi panely atd... diky

[VSEPROVASDUM.cz] Reference jsou, ale zatím pouze na německých webovkách. Pokud by docházelo k prasklinám, tak pouze vlasové, které nejsou po dalším nátěru videt.

Petr


Přidáno:
2008-08-19 14:19:32

Jak dlouho trvá vyrobit a připravit vše potřebné pro takový dům?

[VSEPROVASDUM.cz] Tento konkrétní dům od podpisu hotových výkresů - jeden měsíc vlastní výroba až po dodání - hotové plány domu musely být dopředu konzultovány s projektantem, v koordinaci se stavebním úřadem. Dům DENNERT ALFA není typový, ale je to individuální projekt.

Radim


Přidáno:
2008-08-19 11:31:52

Dobrý den, bude možno potom vyfotografovat ty drážky pro vodu, plyn, elektřinu atd? Také by mě zajímaly spoje stěn vzájemně a stěn se základovou deskou. Děkuji

[VSEPROVASDUM.cz] Fotodokumentaci doplníme...

Petr


Přidáno:
2008-08-19 08:14:01

jak bude stavba vypadat. Třebíčsko je pro mě daleko, ale ráda se podívám.

Už se těším


Přidáno:
2008-08-18 09:59:09

Cituji: "Majitel si může zvolit rozmístění zásuvek, přípravy na odpady, vodu, plyn." Mohu se zeptat, jak vypadá příprava na vodu? Jedná se o nějaké dutinky ve zdi nebo zalité trubky? (např. v místě dřezu a umyvadla). Děkuji za informaci

[VSEPROVASDUM.cz] Pokud se jedná o obvodové zdivo, tak při zadání projektu si zvolíte, jak široké a kde se mají vytvořit "kanálky" ve zdech. Prostě odkud kam. Později si do nich namontujete vlastní trubky. Pokud jde o vnitřní stěny, tak ty součástí domu nejsou a jejich montáž a rozmístění rozvodů je pouze na Vás. [odpověď jsme konzultovali se zástupcem firmy DENNERT, panem Kiesslingem]

Petr


Přidáno:
2008-08-12 10:27:36

Přidat komentář

Dovolujeme si upozornit, že bude-li Váš komentář vyžadovat nějakou akci z naší strany, např. odpověď, doporučení nebo odeslání související informace, budeme reagovat a to prostřednictvím dalšího komentáře případně e-mailem. Odesláním komentáře souhlasíte se zásadami ochrany osobních údajů a obchodními podmínkami.

RSS Přidej si RSS zdroj RSS
Reklama: