Od ledna jen s povolením

Všichni majitelé studní a dalších vodních zdrojů využívaných k odběru podzemních či povrchových vod, by si měli nejpozději do konce června zažádat o vydání či prodloužení povolení k odběru vody. Stará povolení přestanou platit od začátku roku 2008.

 

O nové povolení musí zažádat

I lidé, kteří mají studnu sice jen pro osobní potřebu, ale nemají povolení k jejímu používání. Pokud lidé odebírají vodu k osobní spotřebě a povolení již mají, je platné i nadále a prodlužovat jej nemusí.

O povolení nebo jeho prodloužení nemusí žádat

Ani živnostníci nebo obce, jejichž studna nebo odběrné místo bylo zřízeno do roku 1955 nebo studnu vyhloubili po 1. lednu 2002 a povolení k užívání již mají. Povolení rovněž není třeba, pokud je voda konečnému uživateli dodávána nebo odváděna prostřednictvím vodárenské či kanalizační společnosti nebo obcí, tedy ve většině stávajících případů odběru a dále pokud se k odběru povrchové vody nevyužívá technické zařízení (například čerpadlo) nebo se zdroj nevyužívá a využívat nebude. Toto nařízení platí pro ty, kteří odebírají podzemní nebo povrchovou vodu anebo do těchto vod vypouštějí odpadní vodu. O prodloužení nebo o nové povolení je třeba žádat u příslušného obecního úřadu na místním vodoprávním úřadě, kterým je zpravidla odbor životního prostředí. Vydání povolení je zdarma.

K vydání povolení

Lidé potřebují formulář, který lze získat na příslušném obecním úřadě nebo si jej lze stáhnout z adresy www.zanikpovoleni. cz. Úřad má běžnou lhůtu 30 dnů na vyřízení žádosti prostřednictvím správního řízení. Ve složitějších případech může být lhůta prodloužena až na tři měsíce. Pokud si někdo povolení nevyřídí nebo neprodlouží, nemá od 1. ledna 2008 nárok na odběr nebo vypouštění vod. V případě zjištění prohřešku bude pokutován až do výše 50 tisíc korun, právnickým osobám hrozí pokuta až 10 miliónů.


Související články

Pro firmy: Nabídněte své služby související s tímto článkem nebo kategorií. Zařadit se do seznamu firem, které jsou k danému tématu článku, můžete sami. Musíte se přihlásit nebo zaregistrovat. Přiřazení ke kategorii daného článku Vás bude stát (cena 150000 kreditů).

 

Přidat komentář

Dovolujeme si upozornit, že bude-li Váš komentář vyžadovat nějakou akci z naší strany, např. odpověď, doporučení nebo odeslání související informace, budeme reagovat a to prostřednictvím dalšího komentáře případně e-mailem. Odesláním komentáře souhlasíte se zásadami ochrany osobních údajů a obchodními podmínkami.

RSS Přidej si RSS zdroj RSS
Reklama: