Obchodní podmínky

Obchodní podmínky (stručně):

Prosíme, přečtěte si níže uvedený text a obchodní podmínky pečlivě. Odesláním objednávky, tedy kliknutím na tlačítko „ODESLAT“ („Odeslat objednávku“ apod.) v prodejním formuláři potvrzujete, že vám byly před uzavřením smlouvy sděleny zákonem stanovené informace, že jste se seznámili s našimi obchodními podmínkami a že jim plně rozumíte a souhlasíte s nimi. Pokud tomu tak není, na uvedené tlačítko neklikejte. Děkujeme.

INFORMACE PRO SPOTŘEBITELE dle §1811 odst.2 OZ

Před tím, než se rozhodnete zakoupit si námi nabízený produkt/službu, je naší zákonnou povinností informovat Vás o naší společnosti a o pravidlech našeho obchodování s vámi prostřednictvím internetu, tj. obchodování prostřednictvím prostředků komunikace na dálku.

KDO JSME A JAK NÁS můžete KONTAKTOVAT

Prodávajícím je Víc než se zdá, s.r.o., se sídlem v Praze, Jaurisova 515/4, 140 00 Praha 4 - Michle, IČ: 01983202, vedená u Městského soudu v Praze pod spisovou značkou C 297560, zastoupená jednatelem Róbertem Hartmannem, provozovatel VSEPROVASDUM.cz, dále jen poskytovatel.

Kontaktovat nás můžete:

  1. Pro on-line komunikaci na e-mail adrese: info@vseprovasdum.cz
  2. Pro vyřizování reklamace na e-mail adrese: reklamace@vseprovasdum.cz
  3. Upřednostňujeme on-line komunikaci, ale v případě potřeby nás můžete kontaktovat i na telefoních číslech: +420 608 020 253 (Michal Dušek) nebo +421 949 373 208 (Róbert Hartmann)

JAK OBCHODUJEME

Prodáváme použitím prostředků komunikace na dálku (internet, telefon apod.). Veškeré smluvní vztahy s Vámi uzavíráme v souladu s Právním řádem ČR, právní vztahy vysloveně neupravené smlouvou a obchodními podmínkami se řídí občanským zákoníkem a zákonem o ochraně spotřebitele v platném znění.

Služby/Produkty

Výčet služeb i s aktuálním ceníkem najdete na stránce: „Ceník reklamy“ (/cenik-reklamy.htm) a přidružených stránkách.

 

Úplné znění obchodních podmínek naleznete ve formátu .PDF ZDE


RSS Přidej si RSS zdroj RSS
Reklama: