Montážní zásady pokládky střešní krytiny Evertile

S charakteristikou systému střešní krytiny Evertile jsme se seznámili v předchozím článku. Následující řádky by nás měly obeznámit s montážními zásadami a přiblížit samotnou pokládku střešní krytiny.

LAŤOVÁNÍ OD OKAPU K HŘEBENI

Laťování před pokládkou tašek Evertile Laťování se provádí od okapu k hřebeni. První lať se umístí zároveň se spodní hranou krokve nebo při použití okapového plechu ET do vzdálenosti 30-40mm od spodní hrany kontralatě. Druhá lať se klade do vzdálenosti spodních hran 307 - 367 mm, podle toho, o kolik má okapová řada tašek přesahovat nad okap (max. 60mm). Další latě se kladou do vzdáleností spodních hran 367 mm až co nejblíže k hřebeni.

Vzdálenost latí pro evertile je 367 mm.

MONTÁŽ TAŠEK

POKLÁDÁNÍ TAŠEK NA VAZBU
Zejména pro dobrý vzhled střechy je nutné pokládat tašky „na vazbu". Optimální je posun šablon o 2-3 profily (obrázek 1). Každá druhá řada proto začíná taškou zkrácenou o 3 profily a dále v řadě se pokračuje celými taškami. Odstřižené profily se obvykle využijí na opačném konci střechy nebo v detailech. Podobné využití prostřihů je možné i při zpracování detailů a tak je odpad velmi malý i na členitých střechách (obvykle jen 5-7%). Obr.1.Tašky je vhodné pokládat na vazbu.

PŘEKLÁDÁNÍ TAŠEK
Tašky se překládají o krajní drážky (cca 90mm), vždy po směru převládajícího větru. Jen u velmi nízkých sklonů pod 10° nebo v nadmořských výškách nad 800m.n.m. pod 15° je nutné tašky překládat o celý krajní profil (2 drážky). Přesné spasování tašek na drážky je nutné pro vodotěsnost a udržení vertikálních linií.

PODKLÁDÁNÍ TAŠEK
Podkládání tašek EvertileTašky se pokládají od hřebene k okapu. Tašky spodní řady se proto vždy podkládají pod horní tašky a potom se přes spodní okraj horních tašek přibijí.

Při montáži se postupuje od shora dolů a tašky se podkládají.

PŘIBÍJENÍ TAŠEK

TAŠKY V PLOŠE
Tašky v ploše střechy se přibíjejí přes spodní lem profilu (NE přes vrchní plochu), cca 10mm vedle drážky, v místě kudy stéká nejméně vody. Taška se přibíjí nejméně 4 hřeby, z toho jedním vždy v přesahu tašek. Přibíjení tašek EvertileTento způsob montáže je mnohem výhodnější a trvanlivější než šroubování tabulí přes horní plochu, jak je běžné u velkoformátových plechových krytin.

HŘEBY
Originální hřeby od výrobce jsou z nerezové oceli a barvené, volné nebo ve svitku pro hřebíkovač. Pozinkované hřeby a šrouby nedosahují životnosti krytiny evertile a mohou výrazně zkrátit životnost střechy a znečišťovat povrch krytiny. Proto je výrobce nedoporučuje s výjimkou dočasných a užitkových staveb.

HŘEBÍKOVAČ
Ruční přibíjení (nebo šroubování) tašek je možné, ale pomalé a vyžaduje součinnost a velkou zručnost nejméně dvou pracovníků, aby nedošlo k poškození povrchové úpravy kladivem. Profesionálové používají pneumatický hřebíkovač. Práce s ním je rychlá, bezpečná, přesná a ušetří jednu pracovní sílu. Lze jej u výrobce nebo u většiny prodejců koupit nebo pronajmout.

FORMÁTOVÁNÍ TAŠEK

ZKRACOVÁNÍ
Během montáže střechy je nutné část tašek zkracovat a upravovat pro různé detaily (např. nároží nebo úžlabí). Tašky je možné stříhat různými typy nůžek na plech. Nejvhodnější jsou nůžky pákové . Je možné použít i nůžky ruční nebo elektrické. Všechny obnažené hrany je vhodné přetřít akrylovou barvou z opravné sady.

POZOR! Nikdy se nesmí používat elektrické nářadí s rotačními brusnými kotouči. Vznikající teplo ničí protikorozní ochranu tašky!

OHÝBÁNÍ PŘÍČNÉ
Konce krajních tašek je nutné v příčném směru ohýbat pro zajištění těsnosti detailů - pod závětrné lišty, v úžlabí nebo na nároží, apod. Obvykle se používají běžné klempířské kleště - komínovky.

 

REKONSTRUKCE

Velmi nízká hmotnost krytiny spolu s ostatními vlastnostmi krytiny evertile nachází velké využití u mnoha rekonstrukcí, ale samozřejmě nejenom tam. Rekonstrukce střech taškami EvertileTento typ krytiny snese ta nejpřísnější estetická měřítka a díky profilu tradičních tašek jej lze využít i na objektech s památkovou hodnotou a ochranou, pokud k tomu existuje technický = statický důvod. Jedinou překážkou může být „dobrá vůle" úředníka. Pálené tašky budou mít na historické architektuře vždy přednost. O tom není pochyb. Je-li ovšem odbornou veřejností a úředníky vstřícně přijímána náhrada těchto tašek krytinou betonovou, pak neexistuje žádný rozumný důvod, proč by neměl být vhodnou alternativou také tento typ plechové krytiny.

Montáž hřebene taškami Evertile Zajímavým řešením je překrývání staré krytiny (šindelů, vlnitých desek, lepenek, azbesto-vláknitých desek, atd.) bez nutnosti její demontáže. Ke krovu, pokud není staticky narušen, se připevní rošt a na něj se snadno připevní nová krytina bez významného nárůstu zatížení. Toto řešení šetří práci, čas, starosti s odpadem a peníze.


Související články

Pro firmy: Nabídněte své služby související s tímto článkem nebo kategorií. Zařadit se do seznamu firem, které jsou k danému tématu článku, můžete sami. Musíte se přihlásit nebo zaregistrovat. Přiřazení ke kategorii daného článku Vás bude stát (cena 150000 kreditů).

 

Přidat komentář

Dovolujeme si upozornit, že bude-li Váš komentář vyžadovat nějakou akci z naší strany, např. odpověď, doporučení nebo odeslání související informace, budeme reagovat a to prostřednictvím dalšího komentáře případně e-mailem. Odesláním komentáře souhlasíte se zásadami ochrany osobních údajů a obchodními podmínkami.

RSS Přidej si RSS zdroj RSS