S účinností od 1. ledna 2007 nabyl účinnosti nový stavební zákon, tj. zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon). Jde o právní normu, která oproti staré právní úpravě nastavuje úpravu územního plánování, územního rozhodování a stavebního řádu koncepčně zcela nově.

Další informace ke stavebnímu zákonu, prováděcí vyhlášky k zákonu č. 183/2006 Sb. i formuláře najdete na webu Ministerstva pro místní rozvoj

Najděte si svůj stavební úřad - www.vseprovasdum.cz/stavebni-urady

RSS Přidej si RSS zdroj RSS
Reklama: