Kolik pláštů a vrstev pod střechu?

Útulné podkrovní bydlení je častý sen nejednoho z nás. Základem takového spokojeného bydlení je střecha s dlouhou životností a s kvalitními izolačními vlastnostmi. Jaké vrstvy pro střešní konstrukci však zvolit, aby bylo vyhověno všem požadavkům?

Při volbě střešního pláště musíme brát v úvahu sklon střechy, druh nosné konstrukce, mechanické namáhání a spoustu dalších kritérií. Proto návrh konstrukce musí řešit všechny podmínky prostředí tzn. jak vnější tak i vnitřní. O budoucích vlastnostech střechy rozhoduje také zvolení vhodného materiálu a uspořádání vrstev střešního pláště.

Jednoplášťové uspořádání

Je tvořeno ze dvou částí: střešní plášť + samostatná nosná střešní konstrukce.

Střecha má pak následující složení:

  • nosná konstrukce střechy
  • podhledová vrstva
  • parotěsná zábrana
  • nosná konstrukce tepelné izolace
  • tepelně izolační vrstva
  • střešní krytina

 

Izolace se tedy nachází nad nosnou střešní konstrukcí a je položena na latích. Přímo na ní se pak pokládá střešní krytina. Tento způsob se pro budování obytného podkroví moc nevyužívá, ale je vhodný při rekonstrukci starší střechy na podkrovní prostor. Nevýhodou jednoplášťového uspořádání je scházející vzduchová vrstva, díky čemuž konstrukce není provětrávaná.

Dvouplášťové uspořádání

Je vhodnější, ale také náročnější variantou pro budování obytného podkroví, jež zajišťuje hydroizolační bezpečnost. Hlavním znakem této konstrukce je vzduchová mezera, která rozděluje střešní plášť na horní a dolní část (na straně interiéru). Tato mezera se pak musí napojit přiváděcím a odváděcím otvorem na venkovní prostředí. Krytinu lze zvolit libovolnou, avšak skladba pláště se pak liší pro jednotlivé materiály krytiny podle jejich vlastností. Proto je vhodné volbu konzultovat s odborníkem.

Tříplášťové uspořádání

Je velmi podobné dvouplášťovému systému s tím rozdílem, že má dvě provětrávané vzduchové vrstvy. Ty rozdělují plášť na horní, střední a spodní. Toto řešení je velmi náročné na preciznost provedení a zatím není tak rozšířené jako zmíněné dvouplášťové. Také volba krytin je zde neomezená, ale ještě více zde platí nutnost povolat k návrhu a i k samotné realizaci odborníka.

Související články

Pro firmy: Nabídněte své služby související s tímto článkem nebo kategorií. Zařadit se do seznamu firem, které jsou k danému tématu článku, můžete sami. Musíte se přihlásit nebo zaregistrovat. Přiřazení ke kategorii daného článku Vás bude stát (cena 150000 kreditů).

 

Přidat komentář

Dovolujeme si upozornit, že bude-li Váš komentář vyžadovat nějakou akci z naší strany, např. odpověď, doporučení nebo odeslání související informace, budeme reagovat a to prostřednictvím dalšího komentáře případně e-mailem. Odesláním komentáře souhlasíte se zásadami ochrany osobních údajů a obchodními podmínkami.

RSS Přidej si RSS zdroj RSS