K čemu lze využít solární záření (solární energie)

Slunce je snad jediným pro člověka nevyčerpatelným zdrojem energie. Využití sluneční energie nemá žádné negativní dopady na životní prostředí. Avšak množství využitelné energie závisí na klimatických podmínkách jednotlivých částí zemského povrchu.

Na ČR ročně dopadá kolmo na 1m2 plochy cca 800-1250 kWh sluneční energie. Celková doba slunečního svitu se pohybuje mezi 1400-1800 h/rok. Nejlépe lze sluneční energii využívat v oblastech s dlouhým slunečním svitem a s vyšší nadmořskou výškou. Přesto lze říci, že v České republice je možnost využití sluneční energie poměrně dobrá, byť v průběhu roku kolísá.

 

K čemu se v našich podmínkách využívá sluneční energie?

V našich podmínkách využívá sluneční energie především pro ohřev teplé užitkové vody, temperování objektů či ohřev vody v bazénech. V současné době solární program zahrnuje dva druhy systémů pro využití sluneční energie.

  • Solární kolektory (RSK) - sluneční energie je využívána pro ohřev užitkové teplé vody, která se používá pro mytí, praní nebo vytápění domu.

  • Fotovoltaické moduly( RPV) - sluneční energie se mění na energii elektrickou.

 

Rozhodují podmínky

Podmínky pro použití slunečních programů tvoří několik základních faktorů:

  • Lokalita s optimálním průměrem délky slunečního svitu
  • Klimatické podmínky
  • Orientace budovy, (pro maximální využití je nutná orientace střechy na jih, protože každý odklon snižuje procento využití a vynucuje si úpravu systému).
  • Sklon střechy (pro optimální celoroční provoz solárních kolektorů je nejvhodnější sklon 40° vůči vodorovné rovině, u fotovoltaických modulů je to od 10°- 50°).

 

Samotné „klimatické" podmínky nejsou jedinou podmínkou maximální účinnosti. Neméně důležité je technické řešení a odborné zpracování systému (délka rozvodů, tepelná izolace a ochrana kolektoru proti větru), úroveň tepelné izolace solárního systému i celého objektu, kvalita pravidelné údržby.

 

Na co při rozhodování nesmíme zapomenout?

Při rozhodování je také nutné si uvědomit, že solární program bude vždy pouze doplňkovým zdrojem energie.

Solární panel místo střešního okna V případě solárních kolektorů je vhodné použít jako základní zdroj tepla kotel na plyn, tuhá paliva nebo kotel elektrický a u fotovoltaických modulů je vhodné, aby objekt byl napojen na elektrickou síť. Důvodem je, že i při optimálním využití solárních kolektorů můžeme pokrýt v našich podmínkách 60-70% roční potřeby teplé vody a 40-50% potřeby energie pro topení. Výhodou je to, že solární systémy jsou zařízení, která mají dlouhou životnost a nenáročnou obsluhu.

Při výběru a dimenzování konkrétního solárního systému je proto žádoucí zohlednit nejen výše uvedené podmínky, ale i možnosti umístění solárních kolektorů a možnosti optimálního dimenzování celé topné soustavy.

 

Podpora ivestice do solárních systémů - kolik a co musím proto udělat?

Podpora bude poskytována pouze na již ukončené akce. Podmínkou získání podpory je splnění stanovených kritérií uvedených v osnově odborného posudku. Chcete li vědět více, čtěte zde

Pro firmy: Nabídněte své služby související s tímto článkem nebo kategorií. Zařadit se do seznamu firem, které jsou k danému tématu článku, můžete sami. Musíte se přihlásit nebo zaregistrovat. Přiřazení ke kategorii daného článku Vás bude stát (cena 150000 kreditů).

 

Přidat komentář

Dovolujeme si upozornit, že bude-li Váš komentář vyžadovat nějakou akci z naší strany, např. odpověď, doporučení nebo odeslání související informace, budeme reagovat a to prostřednictvím dalšího komentáře případně e-mailem. Odesláním komentáře souhlasíte se zásadami ochrany osobních údajů a obchodními podmínkami.

RSS Přidej si RSS zdroj RSS
Reklama: