Jaký je rozdíl mezi žumpou a septikem?

Obě zařízení slouží k vypouštění odpadních vod tam, kde není možné napojit se na veřejnou kanalizaci. Použití samotného septiku je neekologické a v současné době se téměř nepovoluje. Existuje zde však možnost kombinace septiku se systémy čištění.

ŽUMPA - je vlastně vodotěsná bezodtoková jímka, která se musí pravidelně vyvážet. Není na ní potřeba povolení k vypouštění. Za určitých podmínek na ní nemusí být stavební povolení

SEPTIK - je takové zařízení, ze kterého se odpadní vody vypouští přímo do podloží nebo vodního toku. Pro vypouštění je potřeba stavební povolení.


Související články

Pro firmy: Nabídněte své služby související s tímto článkem nebo kategorií. Zařadit se do seznamu firem, které jsou k danému tématu článku, můžete sami. Musíte se přihlásit nebo zaregistrovat. Přiřazení ke kategorii daného článku Vás bude stát (cena 150000 kreditů).

Komentáře

Chcete-li přidat komentář k tomuto článku, vyplňte formulář pod všemi příspěvky u tohoto článku.

 

dobrý den, chceme koupit pozemek, kde není kanalizace, v blízkosti jen potůček - znamená to, že v našem případě by přicházela v úvahu pouze žumpa? A dá se odhadnout na kolik by vyšla výstavba když se počítá s velikostí pro 3 lidi plus vyvážení dejme tomu za rok? Pokud by byla možnost septiku, tak je možné si nejdříve oběhat úřady, zda by nám to povolili nebo nám nikdo nic nesdělí dokud nejsme majiteli pozemku? Děkuji.

[VSEPROVASDUM.cz] Ohledně rozhodování určitě kontaktujte Váš příslušný stavební úřad. Měli by Vás informovat, ikdyž nejste majiteli pozemku. Na úřadech se setkáváme s velice ochotnými a rozumnými lidmi a mohli by Vám i poradit možnosti právě pro vaši oblast. Rozhodně doporučejeme navštívit také obecní úřad a promluvit si o nejbližších plánech možnosti zasíťování kanalizací, odpadne Vám spousta starostí. Mluvit, mluvit a mluvit. Za zeptání nic nedáte a třeba právě na tomto pozemku můžete mít do 2 let i kanalizaci...

Ange


Přidáno:
2008-12-21 22:08:21

Dobrý den,
bydlíme na dědině, která nemá kanalizaci nebo tato je vyústěna přímo do vodního toku. Na stávající domek chceme přistavět nástavbu pro další rodinu a odpad ze soc. zařízení napojit do stávajícího (starého) septiku, který dále vypouští přepadem odpadní vodu do vodního toku. Potřebujeme pro napojení povolení nebo co musí být ve stavebním povolení řešeno-uvedeno ?
Děkuji za odpověď.

[VSEPROVASDUM.cz] Už od ledna 2008 není možné (pod pokutou několika desítek až několika stovek tisíc) vypouštět odpadní vody do vodních toků a to ani přes septiky. Tolerují se pouze stávající stavy. Pokud budete provádět nástavbu stávajícího RD, musíte již i nově vyřešit způsob likvidace odpadních vod. Máte dvě možnosti – buď ze septiku zbudovat pevnou jímku na vyvážení, která musí být vodotěsná a u nejbližšího právního subjektu, který je oprávněn likvidovat splašky, zajistit smluvně pravidelné vyvážení jímky na nejbližší čistírnu odpadních vod (tuto službu většinou zajišťuje místní podnik Vodovody a kanalizace), anebo zřídit domácí čistírnu odpadních vod s odtokem do vodního toku a to se souhlasem majitele vodního toku. Projektant samozřejmě musí v projektové dokumentaci uvést bilanci odpadních vod a způsob jejich likvidace. Nejlepší by však ve vašem případě bylo, dojít na příslušný úřad a tam s nimi předem prodiskutovat danou problematiku. Pokud by vám udělili výjimku a povolili i nadále provozovat septik (i když dle mého názoru by tak postupovali v rozporu s platnou legislativou) , nemusel byste provádět žádné úpravy vedoucí k jiné likvidaci odpadních vod. V žádném případě bych však nedoporučoval přidávat za septik pískový filtr, který by danou problematiku pouze oddálil, protože v nejbližší době začne platit nový zákon o likvidaci splaškových vod s přísnějšími parametry, kdy už i pískový filtr bude zcela nedostačující řešení.

Machala


Přidáno:
2008-09-16 14:35:11

Přidat komentář

Dovolujeme si upozornit, že bude-li Váš komentář vyžadovat nějakou akci z naší strany, např. odpověď, doporučení nebo odeslání související informace, budeme reagovat a to prostřednictvím dalšího komentáře případně e-mailem. Odesláním komentáře souhlasíte se zásadami ochrany osobních údajů a obchodními podmínkami.

RSS Přidej si RSS zdroj RSS
Reklama: