Jaký druh písku a kameniva použít na stavbě?

Písek, kamenivo - základní stavební materiál, se kterým při stavbě či rekonstrukci domu přicházíme do styku téměř každý den. Víte však jaký druh písku je dobré použít na konkrétní činnost?

Dříve než se blíže seznámíme s různými druhy kameniva, pojďme se podívat, jak se vlastně takové kamenivo získává. Pěkně od začátku...

Jak se kamenivo a písek získávají?

Podle toho odkud a jakým způsobem se kamenivo získává můžeme jej rozdělit do dvou skupin:

 • Kámen - těží se v lomech, po odstřelu skály je zpracován na výrobní lince
 • Štěrkopísek - je tvořen částicemi, které jsou již rozdrceny silou vody. Štěrkopísky jsou těženy z vody nebo z těžební stěny.

 

Těžba a přeprava kameniva a písku

 • Lom - těžba se provádí odstřelem. Odstřelený materiál je dopraven na výrobní linku. Vstupním materiálem pro drcené kamenivo jsou používány materiály jako žula, čedič, rula, droba, vápenec, pískovec
 • Štěrkopísek - těžba z vody. Velké množství štěrkopísku se těží z vody. Pro tento způsob těžby se používá drapákový nebo korečkový bagr. Vytěžený materiál je dopraven různým způsobem (např. lodí, pásovým dopravníkem) ke břehu k dalšímu zpracování.
 • Štěrkopísek - suchá těžba. Je-li ložisko štěrkopísku je nad hladinou vody. V tomto případě se vytěžený materiál dopraví na výrobní linku nákladními auty.

Drcení

V tomto stádiu výroby dochází k přetváření velkých částic na menší. Drcení se provádí různými druhy drtičů (čelisťovým, kuželovým, horizontálním odrazovým). Při drcení se nejenže zmenšují velké kusy, ale současně se zlepšuje i jejich tvar.

 

Třídění a praní

Rozdrcený materiál je z místa těžby převážen pásovými dopravníky na síta k třídění. Zde je materiál podle velikosti zrn tříděn do jednotlivých skupin tzv. frakcí, které požaduje zákazník.

Jílové částice jsou vymývány a ukládány do kalových polí. Konečné výrobky jsou pak skladovány v silech nebo na zemních skládkách.

 

Co je to frakce?

Hrubost kameniva se nazývá frakce. Velikost frakce bývá uvedena dvěma čísly x/y. Čísla udávají velikost kamínků. Takže např. štěrkopísek s frakcí 4/16 obsahuje kamínky o velikosti 4 - 16mm

Použitelnost výrobků s různými velikostmi frakcí:

 • 0/2 - pro stavební účely
 • 0/4 - pro betonové výrobky a obalované směsi
 • 4/8 - pro betonové výrobky a obalované směsi
 • 8/16 - pro výrobu betonových směsí
 • 11/22 - pro výrobu betonových směsí
 • 16/32 - pro opravu komunikací
 • 32/63 - pro výstavbu silničních komunikací
 • 32/63 BI pro kolejové lože
 • 0/32 pro výstavbu silničních komunikací a koridorů

 

Kopaný maltový písek

Kopaný maltový písek Kopaný maltový písek se těží nad hladinou vody. Je mazlavý a dobře lepí. Další výhodou je to, že se k němu nemusí přidávat tolik vápna.

 • Jemný tříděný - pokud je jemný kopaný písek zbavený jílovitých částí a kameniva, je vhodný pro maltové směsi.
 • Netříděný kopaný písek s obsahem jílovitých částí se využívá především pro zásyp rozvodů elektro-voda-plyn, upevnění cest, podkladový materiál apod.

 

Štěrkopísek - do betonu to nejlepší

Pokud se chystáte začít betonovat a chcete si pro tuto činnost objednat písek, pak štěrkopísek pro vás bude tím nejlepším řešením. Získává se především těžbou z vodních toků, proto se mu někdy přezdívá "Labák"

 • Tříděný štěrkopísek frakce kamínku 0-4mm je vhodný pro betonové směsi, zdění, maltové směsi apod.
 • Netříděný stěrkopísek frakce 0-32mm nachází využití pro hrubší betonové směsi, zásyp apod.

 

KačírekKačírek - obsypový materiál

Tříděné jemné kamenivo - jemný kámen podobný frakci 4-8mm. Používá se jako obsypový materiál, Kačírek u rodinného domuutužení cest, příměs do betonových směsí. Vidět jej můžete kolem plotů, domů či jako okrasné zásypy kolem bazénů.

Netříděné hrubé kamenivo - použití pro obsyp rozvodů, trativody, příměs do hrubých betonů, upevnění cest apod.

 

ProsívkaProsívkaProsívka - na spárování zámkové dlažby

Jemný písek, který je určen pro spárování zámkové dlažby. V praxi jej můžete vidět téměř v každém chodníku ze zámkové dlažby ve městech a obcích.

 

Makadam

Je drcené kamenivo s velkou hodnotou frakce, které se používá jako podklad vozovek.

 

Říční písek

Říční písek

Prosátý říční písek se využívá jako plnivo štukové malty. Ta se pak následně využije na štukové omítky.

 

Pro firmy: Nabídněte své služby související s tímto článkem nebo kategorií. Zařadit se do seznamu firem, které jsou k danému tématu článku, můžete sami. Musíte se přihlásit nebo zaregistrovat. Přiřazení ke kategorii daného článku Vás bude stát (cena 150000 kreditů).

 

Přidat komentář

Dovolujeme si upozornit, že bude-li Váš komentář vyžadovat nějakou akci z naší strany, např. odpověď, doporučení nebo odeslání související informace, budeme reagovat a to prostřednictvím dalšího komentáře případně e-mailem. Odesláním komentáře souhlasíte se zásadami ochrany osobních údajů a obchodními podmínkami.

RSS Přidej si RSS zdroj RSS
Reklama: