Jak správně založit nový trávník?

Tuto otázku si klade mnoho lidí při zakládání trávníku v okolí jejich domů či zahrádek. Ve skutečnosti na tom není nic složitého, jen je třeba dodržet pár zásad, které vedou k dokonalému výsledku.

Na našem trhu se setkáváme zpravidla s označením tří druhů travních směsí:

  • Okrasné travní směsi
  • Účelové travní směsi
  • Luční travní směsi

 

Některé typy travních směsí Pro majitele rodinných domů se zahrádkou připadají v úvahu jen OKRASNÉ TRAVNÍ SMĚSI, které se dělí na směsi:

  • Parkové
  • Hřištní
  • Golfové

Dokonce se vyskytují různé modifikace pro slunná a stinná místa.

Písčité půdy na pozemku určené pro stavbu rodinného domu Trávník není nijak náročný na půdu, ale nejvíce mu vyhovují půdy středně hluboké s PH 5,5-6,5. To, ale není důležité. Důležité je, aby zakladatel trávníku myslel na zásadu, že když je půda příliš písčitá, musí se přidat jílová složka a naopak.

Nyní můžeme přejít k samotnému procesu založení trávníku.

Trávník Existují dva způsoby založení trávníku - a to výsevem, či drnováním. Největší rozdíl je v časovém intervalu realizace. Při drnování je to záležitost jen pár dní, u výsevu docílíme kvalitního travního drnu nejdříve po roce. My se v tomto článku budeme zabývat založení trávníku výsevem.

Zakládáme trávník - začínáme od půdy

S přípravou terénu pro trávník může pomoci těžká technika Samotné zakládání trávníku začíná hrubou modelací terénu. Je to velmi individuální pracovní úkol. Mnozí upřednostňují trávníky v rovině, jiní ve svahu, či na jiných terénních útvarech. Tomuto je nutné přizpůsobit samotný povrch půdy. Opět jsou dvě možnosti realizace.

Využít půdní substrát místního, nebo jej odtěžit a dovést nový, kvalitní, atestovaný dle ČSN DIN 18915, nebo jiný, který splňuje kritéria pro kvalitní růst vysetého trávního semene. Podstata je taková, aby v místě výsadby byla dostatečná vrstva zeminy s živinami, bez částic větší frakce (kamenů). Ty jsou nežádoucí, protože akumulují teplo, tím přehřívají půdní povrch i spodní vrstvy zeminy. Zabraňují na daném místě samotnému růstu trávy a znemožňují další předseťovou přípravu půdy.

Sesednutí půdy je vhodné naplánovat na zimu

Pokud se člověk dostane do tohoto stadia založení trávníku, může si zvesela odpočinout, jelikož rekultivovaná půda musí ulehnout. To, může trvat až sedm měsíců. K této přestávce se využívá zimního období, doby vegetačního klidu. Ušetří se tím mnoho nákladů na boj s narůstajícím plevelem ve vegetační době. Pokud je ovšem člověk tlačen časem, může utužit půdní povrch mechanicky.

Před výsevem travního porostu

Před samotným výsevem, který je možno realizovat z jara (od dubna do konce května, nebo na podzim v září) je nutno plochu odplevelit (totálním herbicidem 14 dní před výsevem- Roundup, Touchdown) a poté plochu kultivovat a vyrovnat do úplné roviny. Kultivace stačí do hloubky 5 cm. Důležitější je rovina, která hraje roli při následné pravidelnosti sečení trávníku.

Po kultivaci a vyrovnání terénu se odstraní kameny z půdního povrchu a můžeme se dát s radostí do výsevu.

Sejeme, sejeme... sejeme trávu

Trávu sejeme od dubna do konce května, nebo na podzim - v září. Možností výsevu je opravdu hodně, asi nejdostupnější je ruční způsob. Je to obdoba klasického setí obilí s dávných dobách. Hotový udržovaný trávník se skalkou Postupuje se následovně. Podle výsevné dávky (zpravidla 2 - 3 kg/100m2) si označíme plochu a k ní poměrově množství semena. Z té oddělíme 10% z celkového množství, které bude sloužit jako rezerva, kterou později dosejeme málo osetá místa. Zbylou část rozdělíme na 1/4. Každou 1/4 se budeme snažit osít 1/4 zvolené plochy.

U větších ploch je možnost použít secích strojů.

Máme zaseto

Po zasetí je nutné semeno dopravit do půdy (ideální hloubka 0,5-1 cm). V relaci rodinných zahrad postačí celou plochu pohrabat.

Dále je dobré celou plochu poválet, ale není to nutností. Tím, dojde k přitlačení půdy k semenu a zároveň k zlepšení kapilarity půdy. Zaseté semeno je nutné každodenně zalévat. Po 14-ti dnech by mělo dojít k prorůstání lístků nad povrch půdy.

Tyto firmy Vám mohou v daném oboru pomoci:


Tomáš Vávra - Zakládání a údržba zeleně
Chemické ošetření trávníků proti plevelům, přihnojování dřevin a trávníků, rekultivace půdy, výsadba a ošetřování dřevin, keřů, bylin, trávníků, chemická ochrana proti škůdcům, sekání trávníků, poradenská činnost, navrhování různých druhů zahrad,..
www.vavra.ic.cz

Pro firmy: Nabídněte své služby související s tímto článkem nebo kategorií. Zařadit se do seznamu firem, které jsou k danému tématu článku, můžete sami. Musíte se přihlásit nebo zaregistrovat. Přiřazení ke kategorii daného článku Vás bude stát (cena 150000 kreditů).

Komentáře

Chcete-li přidat komentář k tomuto článku, vyplňte formulář pod všemi příspěvky u tohoto článku.

 

My už máme naštěstí trávník založený. Založil se nám tak nějak sám :-D . Než jsme postavili dům a zvelebili to kolem něj, tak už byl vzadu trávník založený. Máme 1 hektarový pozemek, takže si moc nedokážu představit zakládání trávníku :-D . Teď už jen trávník udržujeme. Koupil jsem malou sekačku, se kterou sekáme trávu kolem domu, ale vybíral jsem i zahradní traktory na sekání trávy za domem. Objednal jsem ho z https://www.naradinazahradu.cz/zahradni-traktory/ a je to velký pomocník :-) .

Oliver


Přidáno:
2020-10-27 18:57:33

Přidat komentář

Dovolujeme si upozornit, že bude-li Váš komentář vyžadovat nějakou akci z naší strany, např. odpověď, doporučení nebo odeslání související informace, budeme reagovat a to prostřednictvím dalšího komentáře případně e-mailem. Odesláním komentáře souhlasíte se zásadami ochrany osobních údajů a obchodními podmínkami.

RSS Přidej si RSS zdroj RSS
Reklama: