Jak správně a kdy prořezat ovocné stromy na zahradě?

I když letošní chladné říjnové počasí mnohým z nás vnáší do představ myšlenku, že pracem na Vaší zahrádce odzvonilo, není tomu tak. Ba naopak! Od prosince do března přichází to pravé období na provádění té nejzodpovědnější práce, která nejvíce ovlivní sklizeň a zdraví stromů v nadcházejícím roce - ano, tušíte správně, jsou to řezy Vašich jabloní.

Protože je řez velice obsáhlý pojem, musíme si přesně definovat pár základních pojmů k jeho přesnějšímu pochopení a správné aplikaci.

Předtím než začneme řezat musíme komplexně vyhodnotit několik věcí.

První a asi nejdůležitější je stav stromu. Zda je to strom starý, nově vysazený, pravidelně ořezávaný, či zanedbaný. U různého typu stromu se řez provádí jiným způsobem.

Mimo aktuálního stavu také musíme zauvažovat nad tím, co máme do budoucna s ošetřovaným stromem v plánu. Zda chceme mít hned v následujícím roce velkou úrodu, či zda budeme klást důraz na kvalitu a velikost plodů namísto kvantity.

Všeobecně připadají v úvahu tyto druhy řezů, které určitě je všichni znáte - jsou to zimní a letní řezy. Ty dělíme podle účelu na

  • řez výchovný
  • udržovací
  • zmlazovací

 

Dle typu na

  • řez plodonosného obrostu
  • prořeďování plodonosného obrostu
  • obnovovací řez
  • usměrňovací řez
  • řez Lorettův

 

Dále se dělí podle intenzity na

  • řezy silné
  • řezy slabé.

 

Teď k jednotlivým řezům.

Řez plodonosného obrostu

Cílem tohoto řezu je zkrácení kosterních větví za účelem podpoření růstu větví druhého řádu a plodonosného obrostu. Intenzita je závislá na růstové schopnosti stromu. Na silně rostoucích stromech s vysokou výmladkovou schopností zkracujeme větve v řádu několika málo pupenů, u stromů s malým růstovým potenciálem je maximální rozsah řezu až na jednu třetinu původní velikosti. Tento řez se provádí u zanedbaných stromů.

Důležité pravidlo! Pokud provedete silný řez, musíte počítat se silným růstem v dalším roce. Proto je vždy nejlepší provádět řezy slabé a pravidelné.

Prořeďování plodonosného obrostu

Pokud docílíme aplikací předchozího řezu k vytvoření velkého množství plodonosných větví, je dobré jejich množství redukovat. Docílíme tím zlepšení kvality ovoce.

Obnovovací řez

Tento řez se provádí každoročně, na rozdíl od výše uvedených řezů. Řez zahrnuje odstraňování starších výhonků, které už plodily. Tím docílíte k podpoření růstu nových plodonosných větví. Samozřejmě nemůžeme odstranit všechny plodonosné větve (dvou a víceleté), to by Vám při příští sklizni zbyly jen oči pro pláč. Snažte se odstraňovat jen přestárlé větvičky. Místo nich vyrostou nové, které budou plodit nejdříve druhým rokem.

Usměrňovací řez

Řez jednoletých výhonů, prořezání větví směřujících do středu koruny stromu a řez větví odumřelých Provést tento řez spočívá v odstranění mladých výhonků, které uvnitř koruny stromu zamezují proudění vzduchu. Mimo toho se při svém růstu mohou uvnitř koruny stromu všemožně křížit a splétat a tím mohou znesnadňovat následující sklizeň. Pro úspěšnou sklizeň je nutné udržovat vzdušný střed koruny stromu.

Doposud jsem psal jen o zimních řezech. Ty jsou při výchově jabloní či hrušní stěžejní, ale je ideální jejich kombinace s řezem letním. Docílíte tím větší vzdušnosti a menšího vysilování stromu podporou růstu větví na úkor plodů.

Letní řez dle Loretta

Tento řez se zaměřuje na nově vyrostlé výhony rostoucí z kosterních větví stromu. Ty po zdřevnatění spodní části odstraňujeme buď úplně, nebo jen na 3 listy na výhonu.

Zmlazovací řez

Zanedbaný zákrsek - jak prořezat Tento řez se používá a starých a zanedbaných stromů, jeho smyslem je zbavit strom odumřelých a přehoustlých větví. Ořezávat by se měly větve jakkoliv poškozené, vzájemně se křížící, přehoustlé nebo větve omezující dozrávání plodů. Z časového hlediska je dobré tento řez rozvrhnout do několika let, jelikož silný zásah by mohl podpořit ještě bujnější růst.

Tak to je stručný popis k tomu jak správě řezat a tvarovat vaše jabloně. Není na tom opravdu nic složitého a pokud má člověk aspoň trochu zahradnického cítění, nejde na tom ani pořádně co zkazit. Když sílu řezu přeženete, jde to v dalším roce výchovným řezem napravit a naopak. Vždy řez provádějte nad pupenem, nebo ve větvení. Poslední a neméně důležitá věc! U řezů nad 1 cm v průměru se musí rány zamazat včelařským voskem, aby strom nenapadla infekce! Je to trošku běh na dlouho trať, ale určitě se vyplatí a vaší odměnou budou plody, které Vám bude každý soused závidět.

Tyto firmy Vám mohou v daném oboru pomoci:


Tomáš Vávra - Zakládání a údržba zeleně
Chemické ošetření trávníků proti plevelům, přihnojování dřevin a trávníků, rekultivace půdy, výsadba a ošetřování dřevin, keřů, bylin, trávníků, chemická ochrana proti škůdcům, sekání trávníků, poradenská činnost, navrhování různých druhů zahrad,..
www.vavra.ic.cz

Pro firmy: Nabídněte své služby související s tímto článkem nebo kategorií. Zařadit se do seznamu firem, které jsou k danému tématu článku, můžete sami. Musíte se přihlásit nebo zaregistrovat. Přiřazení ke kategorii daného článku Vás bude stát (cena 150000 kreditů).

Komentáře

Chcete-li přidat komentář k tomuto článku, vyplňte formulář pod všemi příspěvky u tohoto článku.

 

Zajímavý web: http://ovocne-stromy.blogspot.cz

Já tu našel vše, co jsem potřeboval.

J.

Jan


Přidáno:
2012-10-21 11:47:45

Přidat komentář

Dovolujeme si upozornit, že bude-li Váš komentář vyžadovat nějakou akci z naší strany, např. odpověď, doporučení nebo odeslání související informace, budeme reagovat a to prostřednictvím dalšího komentáře případně e-mailem. Odesláním komentáře souhlasíte se zásadami ochrany osobních údajů a obchodními podmínkami.

RSS Přidej si RSS zdroj RSS