Jak se vyrábějí pálené cihly HELUZ

Cihly jsou v našem středoevropském regionu jsou již stovky let nejrozšířenějším stavebním materiálem, což dokazuje jejich výborné vlastnosti a životnost. Pálená cihla je čistě přírodní materiál, který vzniká ze základních přírodních živlů - země, vody, vzduchu a ohně.

Rádi jsme proto přijali pozvání k prohlídce provozu cihelny HELUZ cihlářský průmysl v.o.s. v Dolním Bukovsku. Odtud se na trh dodává komplexní cihelný sortiment pod obchodní značkou HELUZ SUPERTHERM. Vyrábějí se zde cihly na hrubou stavbu, příčky, stropní konstrukce, ale také komínové tvarovky a roletové překlady HELUZ.

Zajímavost: Cihlářské zboží se zde vyrábí ze sprašových hlín, které mají vyšší obsah oxidů železa. Díky tomu mají cihly z Dolního Bukovska červenější barvu.

 

Historie výroby pálených cihel v Dolním Bukovsku

Cihlářská výroba v Dolním Bukovsku byla založena již v r. 1876, kdy Jan Řehoř vystavěl žárovou pec a otevřel první těžebnu cihlářské suroviny. Hlínu zaměstnanci kopali krumpáčem, po navlhčení vodou ji šlapali bosýma nohama a ručně dusali do dřevěných forem. Vyražené plné cihly se sušily proudícím vzduchem v prostorných kolnách. Koncem 19. století byl podnik zmodernizován synem pana Řehoře - Františkem. Postavil čtrnáctikomorovou kruhovou pec s 36 metrů vysokým komínem. Brzy na to přibyla další dominanta a to 33 metrů vysoký komín parního stroje. Lisování plných cihel bylo zmechanizováno a za první republiky došlo na modernizaci těžby cihlářské hlíny. Krumpáče nahradil korečkový bagr na elektrický pohon a k lisu se hlína dopravovala na kolejových vozících.

Rodu Řehořů cihelna patřila až do roku 1950, kdy se stala jedním z výrobních závodů tehdejšího národního podniku Jihočeské cihelny. Po důkladném průzkumu ložiska tu byla na počátku sedmdesátých let postavena moderní cihelna. V roce 1992 byla privatizována ve prospěch rodinných příslušníků původních majitelů. Majitelem cihelny se stal Dipl. - Ing. Vladimír Heluz, který pokračuje dále ve výrobě cihlářského sortimentu a keramobetonové prefabrikace pod názvem HELUZ cihlářský průmysl v. o. s. Společnost se rozrostla o další výrobní závody: Jistrop s. r. o. Dolní Bukovsko, Cihelnu Hevlín a Cihelnu Libochovice. V Hevlíně se v průběhu listopadu spustí zkušební provoz zbrusu nového moderního výrobního závodu.

 

A jak výroba cihel HELUZ vypadá dnes? Sledujte krok za krokem.

Hromady cihlářské hlíny Nemalé finanční prostředky byly vynaloženy na zlepšení životního prostředí v okolí cihelen, neboť bylo na každé cihelně vybudováno zařízení na čištění spalin, těžební plochy jsou rekultivovány. Závody prošly celkovou modernizací. Základem celé výroby však zůstala těžba cihlářské hlíny. Ta se v případě cihelny Dolní Bukovsko těží z okolních zdrojů. Aby konečný výrobek měl ideální vlastnosti, míchá se natěžená cihlářská hlína ještě s dalšími jíly obsahujícími mořské sedimenty, které se do cihelny dopravují z Hevlína.

Nakládací zásobníky na hlínuV areálu výroby jsou navežené haldy hlín, ze kterých se skrze automatické zásobníky a podavače dopravuje hlína dál, do mísícího zařízení. Tam se natěžená zemina drtí a míchá v přesně stanoveném poměru, který je pro každý druh výrobku jiný. Mísící zařízení na výrobu cihelI proto mají palety z cihlami pokaždé jinou barvu. Zároveň se přidávají tzv. pomocné látky - lehčiva (piliny, buničina, popílek, polystyren aj.). Ty zlepšují vlastnosti cihel (snižují objemovou hmotnost, zlepšují tepelně izolační vlastnosti, snižují energii potřebnou na výpal cihel atd.).

Z mísícího zařízení putuje hlína skrz jemné vály do lisu. Protlačováním skrz výstupní formu se vytváří souvislý pás vytvarované hmoty (pro zjednodušení představy, z lisu vyjíždějí cihly tak, jako byste je rovnali jednu na druhou do komínku). Ten se následně odřezává řezací ocelovou strunou a vznikají tak první vytvarované syrové cihly. Při změně formy (když najíždí do výroby jiný tvar cihly) se první nepovedené výlisky okamžitě ručně vytřídí a tyto "zmetky" ze syrové hlíny se naházejí do zásobníku, ze kterého putují zpět k recyklaci.

Směska hlín a přísad putující k lisu Vylisovaný pás cihel Nařezání jednotlivých cihel

Zmetkové polotovary putují zpět k recyklaci Vysušovací boxy na pálené cíhly Až do této chvíle - od nabrání hlíny z haldy po třídění jsou na lince 2 lidé. Nařezané syrové cihly pak směřují do sušárny. Zde se vysušují řádově hodiny až jeden den v závislosti na konkrétním druhu výrobku. Řada sušárenských komor je po celé délce výrobní haly. Výška vrat u každé komory dosahuje výšky patrového domu a všechny je obsluhuje "ještěrka" na kolejích (resp. na troleji, protože skrze koleje je vozík napájen).

Sušící boxy Naložení vysušených cihel na vozíky Po vysušení putují cihly z boxů do pece. Automatický překladač navrství cihly na pecní vozy na kolejích. Cihly se vyskládají na šamotové tvarovky a putují na pecních vozech přes celou halu (délkou přesahuje fotbalové hřiště) do pece k výpalu. Cihly se začínají vypalovat při teplotě 160 °C. Cihlářská pec je srdíčkem výrobní haly. Na první pohled je to cihlová zeď vedoucí přes celou výrobní halu. (má téměř 100 m) Záhy objevíte, že po pár metrech je vždy do prostoru pece "kukátko" pro vizuálni kontrolu pece. Teplota se během průchodu cihel v každém úseku cihlářské pece mění. Zvyšuje se až na cca 900 °C a každý vůz s cihlami jí projíždí cca 24 hodin. V posledním úseku pece se cihly ochlazují tak, aby po vyjetí z pece ven nepukly.

Naložené vysušené cihly Naložené vysušené cihly míří ke vstupním vratům pece Kukátko do pece Čerstvě vypálené cihly právě opustily cihlářskou pec Cihly jedou po lince na přebroušení Zcela nová broušená komínová tvarovka

Zajímavý je kolejnicový systém s pohonem vozíků. Délka halové trati je cca 220 m. Vozíky i s nákladem procházejí vysokými teplotními rozdíly, čemuž musí odpovídat také jejich konstrukce i řetězový pohon.

Balicí linka na cihly Cihly putují na paletu Cihly se poté nakládají na dopravník, který má vyhýbku. Vlevo putují cihly přímo na palety skrz balírnu, vpravo do brusírny. Jedna po druhé prochází poměrně zdlouhavým procesem broušení. Bruska má dva v průměru metrové brusné kotouče, mezi kterými jsou cihly protaženy a zbroušeny. Prach je odsáván výkonnou filtrací. Vzápětí se linka opět sbíhá a cihly putují na palety, skrze balící stroj a ven z haly na expediční dvůr a pak do stavebnin nebo přímo k zákazníkovi.

Cihly na paletě HELUZ výrobní linka - brusírna cihel v HevlíněHELUZ výrobní linka - brusírna cihel v HevlíněOd naložení surové hlíny na podávací pás, až po okamžik, kdy hotová zabalená cihla opouští halu, uběhnou cca 2 dny.

 

Pro firmy: Nabídněte své služby související s tímto článkem nebo kategorií. Zařadit se do seznamu firem, které jsou k danému tématu článku, můžete sami. Musíte se přihlásit nebo zaregistrovat. Přiřazení ke kategorii daného článku Vás bude stát (cena 150000 kreditů).

Komentáře

Chcete-li přidat komentář k tomuto článku, vyplňte formulář pod všemi příspěvky u tohoto článku.

 

My budeme také stavět náš dům z cihel Heluz. Zatím máme ale jenom základovou desku, kterou jsme udělali na podzim a teď přes zimu odpočívá. Základy jsme měli udělané skoro bez práce. Půjčili jsme si bagr z https://www.norwit.cz/ , který nám hodně pomohl. Škoda, že si nemůžeme půjčit také nějaký stroj na samotné zdění.

Zdeněk


Přidáno:
2020-01-19 14:23:54

Přidat komentář

Dovolujeme si upozornit, že bude-li Váš komentář vyžadovat nějakou akci z naší strany, např. odpověď, doporučení nebo odeslání související informace, budeme reagovat a to prostřednictvím dalšího komentáře případně e-mailem. Odesláním komentáře souhlasíte se zásadami ochrany osobních údajů a obchodními podmínkami.

RSS Přidej si RSS zdroj RSS
Reklama: