Dotace na vytápění

Stále rostoucí ceny elektřiny a plynu vedou k návratu řady lidí k vytápění tuhými palivy. Vzhledem k začínající topné sezóně tento fakt brzy pocítíme na kvalitě ovzduší. Proto se stát snaží přimět občany k používání obnovitelných zdrojů energie pomocí dotací. Co vlastně můžete získat? 

Jako fyzická osoba

Jako fyzická osoba můžete žádat o dotaci, pokud vytápíte byt či dům pomocí tepelného čerpadla, případně používáte kotel na biomasu nebo solární systém. Fyzickou osobou se rozumí majitel objektu či nájemník s plnou mocí majitele. Dotace se nevztahuje na instalaci krbových kamen a krbových vložek

Dále musíte splnit následující podmínky:

  • Instalované zařízení musí být určeno pouze pro domácnost
  • Musí už být v trvalém provozu ale nesmí fungovat déle než rok
  • Musíte se zavázat, že budete zařízení využívat nejméně dalších 5 let
  • Kotle na biomasu musí projít zkouškou typu
  • Musíte doložit likvidaci původního zařízení pro vytápění
  • Solární systémy musí být schopné celoročního provozu a musí být sestaveny s certifikovaných komponentů
  • Budova kde je nainstalováno tepelné čerpadlo musí splňovat parametry udávané vyhláškou Ministerstva průmyslu a obchodu č. 291/2001sb.

 

Kolik peněz vlastně lze od státu dostat?

Podpora se vypočítává ze základu do kterého jsou zahrnuty náklady na pořízení a instalaci zařízení.

V případě kotlů na biomasu lze do základu zahrnout i automatizovaný systém podávání paliva.

U tepelných čerpadel lze využít systému země/voda., voda/voda, vzduch/voda.

Do základu nelze zahrnout náklady na posílení přípojky do rozvodné sítě, ani investice do rozvodu tepla v domě a topná tělesa.

Dotace se nevztahuje na náklady spojené s přechodem na tepelná čerpadla z vytápění zemním plynem.

Můžete získat zpět polovinu uznaných nákladů pro solární systémy a kotle na biomasu a 30% nákladů na tepelné čerpadlo. Maximálně můžete dostat 50000,-Kč

Pro firmy: Nabídněte své služby související s tímto článkem nebo kategorií. Zařadit se do seznamu firem, které jsou k danému tématu článku, můžete sami. Musíte se přihlásit nebo zaregistrovat. Přiřazení ke kategorii daného článku Vás bude stát (cena 150000 kreditů).

Komentáře

Chcete-li přidat komentář k tomuto článku, vyplňte formulář pod všemi příspěvky u tohoto článku.

 

My taky topíme uhlím, ale žádné dotace nám nikdo nedal. I tak je to ale mnohem výhodnější, než když jsme topili elektřinou. Je s tím sice více starostí, ale ty se mi vyplatí, když ušetřím nějaké peníze. Koupil jsem si dokonce i digitální manometr z https://eshop.afriso.cz/elektronicke-merici-pristroje/digitalni-manometry/c-35 , kterým můžu kontrolovat, jestli má komín stále dobrý tah.

Radek


Přidáno:
2019-08-02 13:28:45

Přidat komentář

Dovolujeme si upozornit, že bude-li Váš komentář vyžadovat nějakou akci z naší strany, např. odpověď, doporučení nebo odeslání související informace, budeme reagovat a to prostřednictvím dalšího komentáře případně e-mailem. Odesláním komentáře souhlasíte se zásadami ochrany osobních údajů a obchodními podmínkami.

RSS Přidej si RSS zdroj RSS